“พาณิชย์” แจ้ง ธ.ก.ส. โอนเงิน "ประกันราคาข้าว" งวด7 รับเงิน 24 ธ.ค.นี้

23 ธ.ค. 2563 เวลา 3:45 น. 2.5k

งานดี ส่งท้ายปี "เงินประกันราคาข้าว" พาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลางข้าวงวด7 เคาะจ่ายส่วนต่างชาวนา 24 ธ.ค.นี้ ธ.ก.ส. โอนให้กว่า 7.6 หมื่นราย ชาวนาได้เฮ! "หอมมะลิ" รับสูงสุดกว่า 3.6 หมื่นบาท

มัลลิกา บุญมีตระกูล

 

 

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 7 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูล ของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 76,551 ครัวเรือน จึงขอแจ้งข่าวสารให้พี่น้องเกษตรกรทราบ

 

โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 7 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2563 มีดังนี้คือ 1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 12,425.46 บาท ชดเชยตันละ 2,574.54 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 36,043.56 บาท 2) ข้าวเปลือก หอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 11,982.48 บาท ชดเชยตันละ 2,017.52 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 32,280.32 บาท 3) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,429.59 บาท ชดเชยตันละ 570.41 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 17,112.30 บาท 4) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,465.25 บาท ชดเชยตันละ 534.75 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 13,368.75 บาท และ 5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 11,400.10 บาท ชดเชยตันละ 599.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,598.40 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูล ของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 76,551 ครัวเรือน

 

 

 

“พาณิชย์” แจ้ง ธ.ก.ส. โอนเงิน "ประกันราคาข้าว" งวด7 รับเงิน 24 ธ.ค.นี้

 

 

สำหรับประกาศราคาเกณฑ์กลางนี้ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งทำการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จากนั้น ธ.ก.ส.จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกรภายใน 3วันทำการซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นี้โดยโครงการนี้รัฐบาลดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่2 และงวดแรกสุดได้ออกประกาศและเริ่มจ่ายส่วนต่างตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และไล่งวดมาเรื่อยๆจนขณะนี้เป็นงวดที่7 น่าจะเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้และงวดต่อก็เริ่มสัปดาห์แรกของปีหน้า ซึ่งจะเหลือชาวนาอีกไม่กี่รายที่ยังรอการเก็บเกี่ยวเท่านั้น เกษตรกร สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ลิ้งค์ https://chongkho.inbaac.com/

 

 

 

  • เมื่อกดเข้าไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ดังกล่าว จะมีช่องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

  • เมื่อใส่ครบกดค้นหา
  • หากเงินเข้าระบบแล้วจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

“พาณิชย์” แจ้ง ธ.ก.ส. โอนเงิน "ประกันราคาข้าว" งวด7 รับเงิน 24 ธ.ค.นี้

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด7 ล่าสุด