วิธีตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินประกันรายได้ข้าวจากธ.ก.ส.

12 ธ.ค. 2563 เวลา 16:55 น. 172.3k

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อรับเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อเกษตรกร จากธ.ก.ส. รอบที่ 1 งวดที่ 5

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ และวิธีตรวจรับเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อเกษตรกร รอบที่ 1 งวดที่ 5 หลังจาก รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64  ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา 

 

หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1- 4 ที่ผ่านมา ล่าสุด กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 5 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าว ยางพารา ข้าวโพด เช็ก chongkho.inbaac.com คลิกเดียวจบ 

เงิน "ประกันรายได้ยางพารา" ธ.ก.ส. แจ้งโอนยืนยัน กว่า 9 แสนราย

จ่ายจริง! "เงินประกันรายได้ยางพารา"ผู้ถือบัตรสีเขียวและสีชมพู

"เงินประกันรายได้เกษตรกร"แห่เช็คธ.ก.ส.โอนเข้าบัญชี ผิดหวังได้น้อย

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 รอบที่ 1 (งวดที่ 5) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 

ราคาประกันรายได้ข้าว

 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,232.86 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,726.91 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,189.93 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,079.73 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,213.54 บาท

 

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 5 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ดังนี้

 

ราคาชดเชยประกันรายได้ข้าว

 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,767.14 บาท

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,273.09 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 810.07 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 920.27 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 786.46 บาท

สำหรับ วิธีตรวจสอบสิทธิ์ และวิธีตรวจรับเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อเกษตรกร นั้น เกษตรกรสามารถตรวจสอบได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินประกันรายได้ข้าวจากธ.ก.ส.

โดยเมื่อทางธนาคารโอนเงินให้แล้ว กดที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/ จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้าระบบจะแจ้งโอนเรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

 

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต 

 

โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินจากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการฯ

 

ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทาง แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินประกันรายได้ข้าวจากธ.ก.ส.

 

​​​​​​ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา" งวด2  ล่าสุด

Kick off จ่ายประกันรายได้ ยางพาราปี2ทั่วประเทศวันนี้

เงิน "ประกันรายได้ยางพารา" ธ.ก.ส. แจ้งโอนยืนยัน กว่า 9 แสนราย

“เงินประกันรายได้เกษตรกร” งวด5 ธ.ก.ส. นัดโอนคืนนี้ เริ่มตีหนึ่ง เป็นต้นไป