​เบร็กซิตหนุนส่งออกไก่ไปอียูพุ่ง

10 ธ.ค. 2563 เวลา 8:16 น. 326

พาณิชย์เผยอังกฤษ ออกจากอียู หรือ เบร็กซิต ไม่กระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกของไทย หลังล่าสุดมีให้โควตาส่งออกไก่ปรุงสุก แปรรูป ได้เพิ่ม ส่วนไก่หมักเกลือ เป็ด ห่านแปรรูป ส่งออกไปยูเคพุ่งแน่ ดีเดย์มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.64 นี้          

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามความคืบหน้ากรณีที่สหราชอาณาจักร (ยูเค) จะออกจากสหภาพยุโรป (อียู) หรือเบร็กซิตมาโดยตลอด และล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศระเบียบการจัดสรรโควตา Regulation (EU) ที่ 2020/1739 ยืนยันปริมาณโควตาภาษีสินค้าสัตว์ปีกไทยภายใต้ตารางผูกพันของอียูภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) แล้ว โดยพบว่าปริมาณโควตาที่ไทยได้รับจัดสรรใหม่เทียบกับสถิติการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไทยไปอียู 27 ประเทศและยูเคย้อนหลัง 3 ปี (2562-62) ไทยได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ทำให้ไทยมีโอกาสส่งออกสินค้าสัตว์ปีกได้เพิ่มขึ้น และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

​เบร็กซิตหนุนส่งออกไก่ไปอียูพุ่ง
         
ทั้งนี้ สินค้าเนื้อไก่ปรุงสุก แปรรูป ไทยมีโอกาสส่งออกไปอียู 27 ประเทศได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณโควตาที่ได้รับจัดสรรใหม่มีปริมาณมากถึง 109,441 ตันต่อปี ในขณะที่ไทยส่งออกไปเพียง 59,910.7 ตันต่อปี แต่ตลาดยูเค ได้รับจัดสรร 66,692 ตันต่อปี ส่งออกเฉลี่ย 153,823.4 ตันต่อปี ส่วนไก่หมักเกลือ ตลาดอียูได้รับจัดสรร 68,385 ตันต่อปี ไทยส่งออกเฉลี่ย 73,024.5 ตันต่อปี และตลาดยูเค ได้รับจัดสรร 24,225 ตันต่อปี ส่งออกเฉลี่ย 6,888.3 ตันต่อปี

 

ส่วนเนื้อเป็ด ห่านแปรรูป ตลาดอียูได้รับจัดสรร 278 ตันต่อปี แต่ส่งออกเฉลี่ย 2,817.5 ตันต่อปี และตลาดยูเค ได้รับจัดสรร 14,432 ตันต่อปี มีการส่งออกเฉลี่ย 2,105.3 ตันต่อปี

​เบร็กซิตหนุนส่งออกไก่ไปอียูพุ่ง


“จะเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าเนื้อไก่ปรุงสุก แปรรูป ไปยังตลาดอียูได้เพิ่มขึ้น เพราะได้โควตาเพิ่มขึ้นมาก ส่วนไก่หมักเกลือ และเนื้อเป็ด ห่านแปรรูป ก็มีโอกาสส่งออกไปตลาดยูเคได้เพิ่มขึ้น จากการได้โควตาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ไทยเคยส่งออก ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าส่งออกสินค้าสัตว์ปีกของไทยในภาพรวมที่จะขยายตัวได้เพิ่มขึ้น”นายกีรติกล่าว


         
สำหรับอียู เป็นตลาดส่งออกสินค้าสัตว์ปีกที่สำคัญของไทยเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น โดยในปี 2562 ส่งออกไปอียูมูลค่ากว่า 32,737.2 ล้านบาท และช่วง 10 เดือนปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.) ส่งออกมูลค่า 22,992.0 ล้านบาท ลดลง 16.8% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และไอร์แลนด์ เป็นต้น