svasdssvasds

เตรียมจัดประชุมใหญ่หอทั่วปท. หวังกระตุ้นศก.เชิญต่างชาติเข้าร่วม

12 พ.ย. 2563 เวลา 7:49 น.

หอการค้าไทย เตรียมประชุมหอการค้าครั้งที่38 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเชิญต่างชาติเข้าร่วม-ฟุ้งไทยยังเนื้อหอมน่าลงทุน      

นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าทั่วประเทศและเครือข่ายเตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ในวันที่ 26 - 27 พ.ย. 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ภายใต้แนวคิด“ไทยช่วยไทย คือ ไทยเท่” และจะนำผลสัมมนาทำเป็นสมุดปกขาวเสนอรัฐบาลพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่จะเชิญหอการค้าต่างประเทศในไทยมาร่วมสังเกตการณ์ และเป็นการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้

เตรียมจัดประชุมใหญ่หอทั่วปท.  หวังกระตุ้นศก.เชิญต่างชาติเข้าร่วม

โดยยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ต่างชาติให้ความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุน และจะชี้ให้สมาชิกหอการค้าต่างประเทศได้รู้ว่าประเทศไทยมีสินค้าหรือสถานที่ที่น่าสนใจมากมายไม่ได้กระจุกตัวแค่ในกรุงเทพ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพิ่มเติมจากมาตรการของภาครัฐที่ดำเนินเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจฐานราก  โดยมุ่งเน้นใน 3 Value Chain ได้แก่ 1 การค้าและการลงทุน 2เกษตรและอาหาร และ 3 การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งการเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการ ของผู้ประกอบการนั้นจะเป็นคำตอบของการผ่านวิกฤตโควิด-19 ในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้

สำหรับการประชุมหอการค้าในปีนี้เป็นครั้งที่ 38  ซึ่งตามกำหนดเดิมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นเจ้าภาพแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงเห็นควรให้จัดที่กรุงเทพฯเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทาง นิวนอร์มอล และในปีหน้าหากสถานการณ์เข้าสู่ปกติ จะกลับไปจัดที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยในปีนี้ จะจัดสัมมนาเพิ่มเติมในระบบ Conferenceเพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมสัมมนาได้

เตรียมจัดประชุมใหญ่หอทั่วปท.  หวังกระตุ้นศก.เชิญต่างชาติเข้าร่วม

ด้านนายกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในปีนี้ ได้ให้ความสำคัญในด้านการผลักดันเศรษฐกิจ และการปรับตัวของผู้ประกอบการหลังโควิด-19 โดยคาดหวังว่าผลที่ได้จากการสัมมนานี้จะเป็นแรงที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และจะช่วยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิด มูลค่าเพิ่มทั้งในด้านสินค้าและการบริการ เกิดการกระจายรายได้ และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นในทุกจังหวัด ได้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป โดยจะมีทั้งการกล่าวเปิดสัมมนาฯ“ไทยเท่ ร่วมใจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัง COVID – 19” โดยประธานกรรมการหอการค้าไทย และบรรยาย “มองโลก ดูไทย เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร  : บทเรียนจาก COVID – 19” โดยประธานประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

รวมทั้ง เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ อาทิ เรื่อง “ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วย Happy Model : โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข” / เรื่อง “เพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการ รับวิถี new normal” / เรื่อง “โลกเปลี่ยน ธุรกิจปรับ รับวิถี new normal” เป็นต้น นอกจากนี้ หอการค้าไทย ยังได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กลไกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal)” โดยพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด