3 ส.ค.จับตา อนุฯ กมธ.ถกปมร้อน CPTPP

02 ส.ค. 2563 | 14:20 น.

​​​​​​​ไทย จะเข้าร่วม CPTPP หรือไม่ จับตา อนุฯ ศึกษาผลกระทบรายพืช “อนันต์” นั่งหัวโต๊ะ ถกข้อกังวล-อนุสัญญา UPOV 1991 คุ้มค่าหรือไม่ที่จะเข้าร่วม

3 ส.ค.จับตา อนุฯ กมธ.ถกปมร้อน CPTPP

 

แหล่งข่าวคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรและพันธุ์พืช ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า นายอนันต์ ศรีพันธุ์  ประธานคณะอนุฯ จะมีวาระการพิจารณาศึกษาผลกระทบ CPTPP โดยจำแนกตามกลุ่มพืชถึงผลกระทบ ทั้งนี้ในกรอบการพิจารณากรอบและแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน ที่สำคัญ คือ ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับพันธุ์พืช โดยจะได้มีการพิจารณาศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 

1.แนวคิดและการตีความอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV 1991) รวมทั้งข้อกังวลและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยต้องเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาดังกล่าวรวมทั้งข้อกังวลและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยต้องเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาดังกล่าว

 

2.แนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542


 

3 ส.ค.จับตา อนุฯ กมธ.ถกปมร้อน CPTPP

 

3.ผลกระทบต่อเกษตรกรไทย การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย การนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ และแนวทางการเยียวยาเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบ

 

4.ทางเลือกอื่นที่เหมาะสมนอกจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งต้องเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UPOV 1991

อย่างไรก็ดีทางคณะกรรมาธิการยังต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปด้วยความรอบคอบ ซึ่งยังมีเวลาการพิจารณา โดยจะครบกำหนดในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

 

พรุ่งนี้ “ฐานเศรษฐกิจ” จะติดตามความคืบหน้าผลการพิจารณาศึกษา ข้อกังวลในการเข้าร่วม CPTPP จะส่งผลทำให้คณะอนุฯ กมธ.มีมติ อย่างไร ที่จะส่งให้รัฐบาล ตัดสินใจจะยกเลิก หรือเข้าร่วม CPTPP