เริ่มคืนนี้ "ผ่อนปรน ระยะ 3" ลด "เคอร์ฟิว" 1ชั่วโมง เหลือ 23.00-03.00น.

31 พ.ค. 2563 เวลา 6:21 น. 43.1k

มีผลคืนนี้ สำหรับมาตรการผ่อนปรน ระยะ 3 วันที่ 1 มิ.ย.63 เริ่มต้นด้วย ลดเคอร์ฟิว 1 ชั่วโมง เหลือ 5ทุ่ม ถึง ตี 3 

หลังเที่ยงคืนวันนี้(00.01น.) หรือทันทีที่เข้าสู่วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2563 มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 หรือ ปลดล็อคเฟส 3 ที่รัฐบาลลดเวลาประกาศ "เคอร์ฟิว" หรือ กำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน จากเดิม 23.00 -04.00 น. จะเริ่มมีผลบังคับใช้ เป็น 23.00-03.00น. เป็นคืนแรก 

โดยเหตุผลของรัฐบาล ในการผ่อนปรนระยะที่ 3 หรือ ปลดล็อค เฟส3 นั้น แม้จะลดเวลาเคอร์ฟิวแค่ลง 1 ชั่วโมง ก็เพื่ออนุญาตให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตปกติมากขึ้น และเศรษฐกิจมีโอกาสในการฟื้นตัวฐานเศรษฐกิจ โดยการลดเวลาเคอร์ฟิวให้ถึงตี 3 นั้น เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน เพื่อให้การค้าขายในตลาดสด หรือ กิจการที่ต้องเตรียมตัวขายสินค้า เปิดร้านจำหน่ายช่วงเช้า มีเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้น และมีเวลาในการขายของและเปิดร้านเพิ่มขึ้น

ซึ่งรายละเอียดของเคอร์ฟิว ปรากฏอยู่ใน ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่9) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยเนื้อหา ระบุใน ข้อ 1 ความว่า "การห้ามออกนอกเคหสถานห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง เวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อกำหนด (ฉบับที่3) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 ยังคงใช้บังคับต่อไป 

ให้ยานพาหนะผู้โดยสารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้า ระหว่างจังหวัด ที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00น. นาฬิกา และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานได้"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ คลายล็อกดาวน์ ผ่อนปรนระยะ 3 เริ่ม 1 มิ.ย. ลดเคอร์ฟิว-เดินทางข้ามจว.ได้

เช็กที่นี่ "เดินทางข้ามจังหวัด" 1 มิ.ย. ผ่อนปรนระยะ 3 ต้องทำอย่างไร

ประกาศคู่มือ "ผ่อนปรนระยะ 3" แนวปฏิบัติในการเปิดกิจกรรม วันที่ 1 มิ.ย.63

 

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวถึงการลดเคอร์ฟิว และ การผ่อนปรน ระยะ 3 หรือ ปลดล็อคเฟส3 ยืนยันมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้ ทั้งการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศไทย บก น้ำและอากาศ การปรับระยะเคอร์ฟิวเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 23.00 น. - 03.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น การให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดนั้น ๆ รวมถึงขยายระยะเวลาการเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดบริการได้ถึง 21.00 น.

แท็กที่เกี่ยวข้อง