svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อย.ชวนคนไทยมอบ 'กระเช้าสุขภาพ'

07 ธันวาคม 2562

อย. ชวนผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่ ‘ทางเลือกสุขภาพ’ มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่ดี

 

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ล่าสุดอย.ได้ลงพื้นที่ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขานครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนที่ต้องการซื้อกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ให้หันมาซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ

อย.ชวนคนไทยมอบ 'กระเช้าสุขภาพ'

ขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยการให้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแก่กัน โดยเฉพาะการมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และหรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 1,442 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป

 

อย.ชวนคนไทยมอบ 'กระเช้าสุขภาพ'

ทั้งนี้การเลือกกระเช้าควรเลือกที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ซึ่งหากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า  วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น