svasdssvasds

ทชม.เผยโฉมหน้าสนามบินเชียงใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า

03 มี.ค. 2562 เวลา 9:00 น. 1.8k

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยโฉมหน้าสนามบินเชียงใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า แนวทางแก้ไขปัญหาความแออัดเร่งด่วน


​ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งก่อสร้างโครงการต่างๆ ตามแผนเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดและแผนพัฒนาระยะที่ 1 หลังจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าขยายขีดความสามารถจาก 8 ล้านคนต่อปีเป็น 16.5 ล้านคนต่อปี ในปี 2565
 

​นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม

​นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม

​นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 ทอท.และรักษาการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครบรอบ 31 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยาน 1 ใน 6 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท.ได้รับโอนกิจการ จากกรมการบินพาณิชย์มาอยู่ในความดูแล ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 และแปรสภาพเป็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ การให้บริการในทุกๆ ด้าน 179881

​ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี แต่จากแนวโน้ม การเติบโตของปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 250 ส่งผลให้เกิดความแออัดและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา ซึ่งถึงแม้ว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขยายพื้นที่การให้บริการ และบริหารจัดการเส้นทางเดินของผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด ภายใต้คุณภาพการให้บริการในระดับสากล และมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มาโดยตลอดแล้วก็ตาม ก็ยังไม่ทัน ต่ออัตราการเติบโตของปริมาณผู้โดยสาร

โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องให้บริการผู้โดยสาร ในปริมาณที่เกินขีดความสามารถ และต้องเผชิญกับปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร ดังนั้น ทอท.จึงได้อนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (2563-2565) มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสาร 16.5 ล้านคนในปี 2565 ในวงเงินงบประมาณ 15,000 ล้านบาท และโครงการพัฒนาพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่ 2 (2565-2568) มีเป้าหมาย รองรับผู้โดยสาร 20 ล้านคน ในปี 2568 ในวงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท

S__3768350

 

อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร คณะกรรมการ ทอท.ได้อนุมัติแผนเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความแออัด (ดำเนินการก่อสร้างปี 2561-2563) ประกอบด้วยโครงการสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1.งานก่อสร้างอาคาร Private Jet Terminal พร้อมลานจอดอากาศยาน ​​2.งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สัมปทาน 1,000 คัน 3.งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รองรับรถยนต์ 400 คัน ​​4. งานก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ​​5.งานก่อสร้างอาคารบำรุงรักษา ​​6.งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า  7.งานก่อสร้างพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Service Equipment :GSE)  ​​8.งานปรับปรุงทางสัญจร และชานชาลาบริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร

S__3768352 ส่วนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (ดำเนินการก่อสร้างปี 2563-2565) ประกอบด้วยโครงการสำคัญ ดังนี้ ​​1.งานก่อสร้างทางขับขนานเส้นใหม่พร้อมทางขับออกด่วน เพื่อให้สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 29-31 เที่ยวบินต่อชั่วโมง  ​​2.งานก่อสร้างและปรับปรุงลานจอดอากาศยานจาก 20 หลุมจอดเป็น 31 หลุมจอด โดยเป็นหลุมจอดประชิดอาคาร 12 หลุมจอด และหลุมจอดระยะไกล 19 หลุมจอด พร้อมติดตั้งสะพานเทียบเพิ่มเติม 6 ชุด พร้อมระบบ เติมน้ำมันอากาศยานทางท่อ  ​​3.งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พื้นที่ 70,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 5.3 ล้านคนต่อปี  4.งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทชม.และสายการบิน พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 1,600 คัน  ​​5.งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ พื้นที่ 48,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 11.2 ล้านคนต่อปี  ​​6.งานก่อสร้างและปรับปรุงขยายขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย  ​​7.งานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา  ​​8.งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ​​9.งานก่อสร้าง และปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยานเป็น 3 ช่องจราจร ก่อสร้างทางยกระดับ แยกผู้โดยสารขาเข้าและขาออก S__3768351

​ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ปริมาณการจราจรทางอากาศ (มกราคม-ธันวาคม 2561) มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 78,208 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 8.63 มีสายการบินที่บินประจำภายในประเทศ จำนวน 8 สายการบิน ทำการบิน ใน 13 เส้นทาง และสายการบินระหว่างประเทศ จำนวน 26 สายการบิน ทำการบินใน 27 เส้นทาง มีเที่ยวบินเฉลี่ย 252 เที่ยวบินต่อวัน

​​มีจำนวนผู้โดยสาร 10.99 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.42 เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทาง ระหว่างประเทศมีประมาณ 2.68 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.35 ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้โดยสารชาวจีนถึงกว่า 1.69 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 19 การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารชาวจีนดังกล่าวนำมาซึ่ง ความเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติ แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่จำเป็นต้องขยายเวลาให้บริการในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน และ​สงกรานต์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชนที่อาศัยโดยรอบและในแนวขึ้นลงของอากาศยานบ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องขออภัยที่ได้สร้างผลกระทบดังกล่าวให้แก่ชุมชนรอบข้าง อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็น ต้องเพิ่มเที่ยวบินนอกเวลาทำการปกติ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า   มีปริมาณการขนถ่ายสินค้า 14,615 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 15.53

​สำหรับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ ทอท.นั้น ในปี 2561 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ สนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนน้ำดื่ม การสนับสนุนงบประมาณและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของจังหวัด รวมถึงการอนุญาต ให้ใช้พื้นที่ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำหรับจัดกิจกรรมของท้องถิ่นและชุมชน เป็นต้น

ทชม.เผยโฉมหน้าสนามบินเชียงใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด