svasdssvasds

“โฮมโปร”ฟุ้งรายปี 61 พุ่งกว่า 6.6 หมื่นล้าน

02 มี.ค. 2562 เวลา 4:38 น.

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เผยรายได้ผลประกอบการปี 61 โกยยอดขายรวมกว่า 6.6 หมื่นล้าน กำไรสุทธิ 5,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.83%  และ 14.86% จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมของธุรกิจโฮมโปร และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการเติบโตของยอดขายจากสาขาใหม่

“โฮมโปร”ฟุ้งรายปี 61 พุ่งกว่า 6.6 หมื่นล้าน

 

ายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  (บมจ.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมและกำไรสุทธิเป็นจำนวน  66,049 ล้านบาท และ 5,612 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 2.83%  และ 14.86% จากปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่ายอดขายสาขาเดิมยังคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยผลกระทบของฤดูกาล นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ไม่ได้รับอานิสงค์จากนโยบาย ช้อป ช่วยชาติ เหมือนปีที่ผ่านมา รวมถึงผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการจัดการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการขยายอัตราการทำกำไรขั้นต้นผ่านการคัดสรรและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากอย่างยิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

“โฮมโปร”ฟุ้งรายปี 61 พุ่งกว่า 6.6 หมื่นล้าน

โดยปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตมาจากรายได้รวม จำนวน 66,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,815 ล้านบาท หรือ 2.83% ซึ่งมาจากรายได้จากการขาย จำนวน 61,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  1,692 ล้านบาท หรือ 2.83% โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมของธุรกิจ โฮมโปร และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการเติบโตของยอดขายจากสาขาใหม่ทั้งธุรกิจโฮมโปร  เมกา โฮม และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซียที่ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2560 นอกจากนี้ โฮมโปร ยังมีรายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 1,975 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.59 ล้านบาท หรือ 4.14% มาจากรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้ามาร์เกต วิลเลจ และพื้นที่ให้เช่าสาขาใหม่ของสาขาโฮมโปร

“โฮมโปร”ฟุ้งรายปี 61 พุ่งกว่า 6.6 หมื่นล้าน

 

นายคุณวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของรายได้อื่น จำนวน 2,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.17 ล้านบาท หรือ 1.80% มาจากการเติบโตของรายได้ส่งเสริมการขายร่วมกับคู่ค้า รวมถึงรายได้จากค่าบริการ “Home Service” ในส่วนของกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2561 จำนวน 16,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,098 ล้านบาท หรือ 6.93% เมื่อเทียบกับปีก่อน  สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 26.45% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 27.50% โดยเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนของส่วนผสมสินค้ามีไว้เพื่อขายทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไป และกลุ่มสินค้า Direct Sourcing รวมถึงการปรับปรุงแผนการจัดซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโฮมโปร

 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ เปิดสาขาโฮมโปรเพิ่ม 1 แห่ง ที่กัลปพฤกษ์ และ โฮมโปสเอส จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) สาขาพาซิโอ กาญจนภิเษก (2) สาขาบิ๊กซี บางนา (3) สาขามาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ (4) สาขาเสนาเฟส เจริญนคร และ (5) สาขาเกตเวย์ แอท บางซื่อ  สำหรับเมกา โฮมและโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซียยังไม่มีการเปิดสาขาใหม่ในปี 2561 แต่ได้มุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีสาขาโฮมโปร 82 สาขา และโฮมโปรเอส 8 สาขา เมกา โฮม 12 สาขา และ โฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย 6 สาขา

“โฮมโปร”ฟุ้งรายปี 61 พุ่งกว่า 6.6 หมื่นล้าน

 

นายคุณวุฒิ กล่าวต่ออีกไปว่า ในปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกมีการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงกระตุ้นจากการส่งออกและการท่องเที่ยว ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจมีแนวโน้มการชะลอลงเนื่องด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงและภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน  รวมถึงผลกระทบจากฤดูกาลที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาสที่ 4 ทำให้ลูกค้ามีความลำบากในการเข้าถึงสาขา นอกจากนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้พยายามเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยการออกมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

“โฮมโปร”ฟุ้งรายปี 61 พุ่งกว่า 6.6 หมื่นล้าน

 

“ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณในความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ มีความรับผิดชอบของบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนการสนับสนุนด้วยดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเสมอมา บริษัทฯ เชื่อว่าการเติบโตทางธุรกิจที่ได้สร้างคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและสังคม จะเป็นปัจจัยสำคัญหลักที่จะผลักดันให้องค์กรเติบโตไปอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน” นายคุณวุฒิ กล่าวปิดท้าย

“โฮมโปร”ฟุ้งรายปี 61 พุ่งกว่า 6.6 หมื่นล้าน