svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผู้ส่งออกหวั่น! คู่ค้าหนีซื้อ "ข้าวหอมกัมพูชา"

25 ตุลาคม 2561
ผู้ส่งออกหวั่น! จีน ฮ่องกง อเมริกา แห่ไปซื้อ "ข้าวหอมกัมพูชา" เหตุราคาถูกและคุณภาพใกล้เคียงไทย ชี้! ถ้าไทยไม่พัฒนาใน 2-3 ปี อาจเสียตลาดได้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
ถึงกรณีที่ "ข้าวหอมของกัมพูชา" ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้ ว่า ต้องยอมรับตลาดให้ความสนใจกับข้าวหอมมะลิของกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งมีโควตาพิเศษให้กับข้าวหอมมะลิกัมพูชาสำหรับนำเข้าไปจีนปีละ 2 แสนตัน ซึ่งตลาดที่น่าเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็น ตลาดจีน สหรัฐฯ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ล้วนเป็นตลาดใหญ่ของไทยและนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิ


ข้าว

ดังนั้น ในอนาคตหากไทยยังไม่ปรับปรุงเรื่องพันธุ์ข้าว อาจสูญเสียตลาดนี้ไปได้ เพราะราคาข้าวหอมมะลิของกัมพูชาถือว่าถูกกว่าไทยมาก โดยราคาข้าวหอมมะลิของกัมพูชาอยู่ที่ 900 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวหอมมะลิไทยราคาอยู่ที่ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งต่างกันถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

"ห่วงว่าลูกค้าอาจจะหันไปซื้อข้าวหอมมะลิจากคู่แข่งมากขึ้น ส่วนราคาข้าวหอมมะลิเวียดนามอยู่ที่ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งการทำตลาดในอนาคตก็อาจจะยากมากขึ้นสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"

สำหรับปริมาณส่งออกเทียบคู่แข่งในปีนี้ พบว่า ไทยมีปริมาณส่งออกข้าวหอมมะลิลดลง 20% จากส่งออก 2 ล้านตัน ปัจจุบัน ส่งออกไป 1.6 ล้านตัน กัมพูชาส่งออก 5-6 แสนตัน และเวียดนามส่งออกเพิ่มขึ้นมา 2 ล้านตัน จากเดิมส่งออกเพียงหลักหมื่นเท่านั้น หากไทยไม่ทำอะไร ก็จะมีผลกระทบกับข้าวหอมมะลิไทย เพราะคู่แข่งต่างมีการพัฒนาพันธุ์ข้าว มีการดูแลผลผลิตดีมากขึ้น ความนิยมข้าวหอมมะลิกัมพูชาจะมีมากขึ้นหลังจากนี้ไป


Rice

"ถ้าข้าวหอมมะลิไทยราคาสูงกว่ากัมพูชาและเวียดนาม เชื่อว่าลูกค้าหันไปซื้อข้าวกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ที่เคยซื้อข้าวหอมมะลิไทยปีละ 4 แสนตัน ก็อาจจะหันมาซื้อข้าวหอมจากกัมพูชามากขึ้น"

ดังนั้น ถ้าไทยไม่พัฒนาหรือปรับปรุงพันธ์ุข้าวของเรา ใน 2-3 ปี เราอาจจะถูกกัมพูชาแย่งตลาด และขึ้นเป็นเบอร์ 1 แทนไทยได้ น่าเป็นห่วงสำหรับข้าวไทยในอนาคต ซึ่งเราเองได้มีการเสนอปัญหาไปยังหน่วยงานภาครัฐถึงปัญหาเรื่องคุณภาพข้าว โดยเฉพาะความหอมของข้าวที่ลดลง หรือแม้แต่การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ที่ยังมีการพัฒนาไม่หลากหลาย รวมไปถึงภาคการผลิตการเก็บเกี่ยวที่ยังไม่มีคุณภาพที่ดี ส่งผลให้ความหอมของข้าวไทยมีน้อยลง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง


หน้า 8 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,412 วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561

595959859