svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พพ. ลุยโครงการเปลี่ยน "หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น" ประสบความสำเร็จตามเป้า

22 ตุลาคม 2561
พพ. ลุยโครงการเปลี่ยนหม้อไอน้ำเครื่องทำน้ำเย็นประสบความสำเร็จตามเป้า สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 1,325.22 ตัน เทียบเท่าน้ำดิบต่อปี

นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ผลการดำเนิน "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ" ในปี 2561 ที่ พพ. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าไปปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในโรงพยาบาลและอาคารของภาครัฐ จำนวน 12 แห่ง นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถประหยัดพลังงานได้สามารถมากกว่า 1,325.22 ตัน เทียบเท่าน้ำดิบต่อปี (TOE ) หรือ คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดพลังงานเฉลี่ย 46.92 ล้านบาทต่อปี


พพ.1

การดำเนินโครงการดังกล่าว พพ. ได้เข้าไปสนับสนุนงบประมาณกว่า 176 ล้านบาท ในการสำรวจ ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนและติดตั้งหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ร่วมกับหม้อไอน้ำและเครื่องทำน้ำเย็นกับหอผึ่งเย็นและอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและสามารถลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ เนื่องจากปัจจุบัน อาคารควบคุมภาครัฐมีการใช้พลังงานคิดเป็น 70% ของปริมาณการใช้พลังงานในส่วนราชการทั้งหมด โดยเฉพาะโรงพยาบาล มีการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ไม่ว่าจะเป็น หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็น ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการใช้พลังงานที่สูงและสิ้นเปลือง

e-book-1-503x62-7