svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"อุทัย" เปิดโปง! นายทุนจีนจ่อเช่าสวนยาง กยท. กว่า 2 หมื่นไร่

11 ตุลาคม 2561
สยยท. พบความไม่ชอบมาพากลนายทุนจีน ผ่านบริษัท เซียงไฮ้ไทย รับเบอร์โปรดักส์ ขอเช่าสวนยาง กยท. กว่า 2 หมื่นไร่ ค้านหัวชนฝา "ไม่เห็นด้วย" หวั่น! เล่ห์เหลี่ยมจีนซ่อนกล ... ก.ทรัพย์ฯ ได้ทีขอยึดที่ดินคืน อ้างเอกสารไม่ครบ วงในกังขา 45 ปี ทำไมเพิ่งนึกออก



579183247

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า พบความไม่ชอบมาพากลจากที่เห็น บริษัท เซียงไฮ้ ไทย รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ได้ส่งหนังสือถึง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ก.ย. 2561 โดยมีตราประทับของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 24 ก.ย. 2561 สาระสำคัญ คือ บริษัทได้ส่งหนังสือเร่งรัดติดตามโครงการพัฒนายางพาราสู่ความยั่งยืน โดยมีความประสงค์ดำเนินการบนพื้นที่ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในพื้นที่ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ระบุ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุน หรือ ขาดสภาพคล่องทางการเงินของ กยท. และเพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศ จึงจำเป็นต้องขอประกอบกิจการหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน เพื่อเฉลี่ยการใช้พลังงานร่วมกัน เป็นการลดต้นทุนการผลิต จึงจำเป็นต้องขอเช่าใช้สถานที่ประกอบการบนที่ดินของ กยท. กว่า 2 หมื่นไร่ เป็นระยะเวลา 30 ปี


090861-1927-9-335x503-8-335x503

นอกจากนั้น ยังขอเช่าใช้สถานประกอบการโรงเลื่อยไม้ยางพารา ขอเช่าใช้โรงงานน้ำยางข้น ขอเช่าใช้พื้นที่ 36 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับโรงเลื่อยและโรงงานน้ำยางข้น เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ จำนวน 3 โรง โรงงานลูกโป่ง โรงงานเฟอร์นิเจอร์ และโรงงานแปรรูปกากอุตสาหกรรม อีกด้านหนึ่งจะกันพื้นที่จำนวน 4,400 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการสวนอุตสาหกรรมเกษตรและยางพาราใต้ และโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของมูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามโดย นายยงยุทธ์ คงสวัสดิ์


S__11575307

"สยยท. ขอให้ทบทวนในเรื่องนี้ เพราะมองไม่เห็นว่า คนจีนจะมารักษาเสถียรภาพราคายางพาราได้อย่างไร และอยากให้มองย้อนไปในอดีตว่า หอม กระเทียม ผลไม้ภาคตะวันออก ลำไยภาคเหนือ เกิดอะไรขึ้นกับเกษตรกรที่เชื่อล้งจีน ทำให้อาชีพดังกล่าวแทบสูญพันธ์ุ ยอมรับว่า คนจีนมีอิทธิพลมาก แม้แต่ในอดีตที่ กยท. ได้ทำสัญญาขายยางให้จีน เมื่อราคายางพาราในสต๊อกตกลง ก็เบี้ยวไม่มารับยางตามสัญญา ดังนั้น ขอให้ยกเลิกไม่ต้องไปทำธุรกรรมอะไรอีกเลย บทเรียนในอดีตยังไม่เข็ดหลาบกันอีกหรือ สุดท้ายเราก็เสียเปรียบ เพราะค่าปรับก็ไม่กล้าปรับ กลัวเสียมิตรภาพ ดังนั้น จึงเห็นว่าไม่ควรให้บริษัทดังกล่าวเช่า เพราะเป็นสมบัติของ กยท. ที่ควรจะนำมาดำเนินการเอง"


S__11575302

นายอุทัย กล่าวว่า ได้พบเฟซบุ๊ก ของนายยงยุทธ คงสวัสดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เซียงไฮ้ ไทย รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ได้โพสต์ภาพเป็นรูปหน้าปก ระหว่างรัฐมนตรีเกษตรกับนายยงยุทธ ที่คาดว่าจะพบกันในงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2561 ที่จัดโดย สมาคมยางพาราไทย ซึ่งนายกฤษฎาไปเป็นประธานเปิด แล้วคาดว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกัน เนื่องจากมีการถ่ายรูปตอนช่วงเจรจาด้วย ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำหนังสือดังกล่าวมาเพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้าถึงเรื่องการขอเช่าพื้นที่ดังกล่าว


ยาง-2-503x283

อีกด้านหนึ่ง ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช จะขอยึดพื้นที่ดังกล่าวนี้คืน เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วว่า เอกสารพื้นที่ที่ขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2516 เอกสารยังไม่ครบถ้วน เพราะยังขาดรายงานการประชุมที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระและบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร ดังนั้น ขอให้ กยท. ทำเอกสารเพิ่มเติมใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ (ลงวันที่ 3 ต.ค. 61) หากพ้นกำหนดถือว่า กยท. ไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าทำประโยชน์ หรือ ที่อยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยันแต่อย่างใด จะเห็นว่าระยะเวลากว่า 45 ปีมาแล้ว มติ ครม. รับรอง แล้วทำไมเพิ่งนึกขึ้นได้ เรื่องนี้ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลัง


S__11575308

ผู้สื่อข่าว "ฐานเศรษฐกิจ" โทรสายตรงถึง นายยงยุทธ คงสวัสดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เซียงไฮ้ ไทย รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด โดยเจ้าตัวได้กล่าวยืนยันว่า ต้องการเช่าพื้นที่ของ กยท. จริงเต็มพื้นที่ รวมทั้งสวนยางด้วยกว่า 2 หมื่นไร่ โดยใน 3 ปีแรก จะไม่เตะสวนยางเลย เพราะวัตถุประสงค์ต้องการที่จะนำยางพาราไปใช้ส่วนประกอบของเวชภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง เนื่องจากบริษัททำธุรกิจทางนี้โดยตรง ส่วนพื้นที่อื่น ๆ จะลงทุนพื้นอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงได้ทำหนังสือเร่งรัดขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จริง ระบุไว้ในวันที่ 17-19 ต.ค. นี้ แต่ทราบข่าวว่ารัฐมนตรีไม่อยู่ ไปต่างประเทศ คาดว่าได้พบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทน ส่วนนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่า กยท. ได้ติดต่อไปแล้ว การลงทุนครั้งนี้บริษัทจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรของ กยท. เป็นหลัก ต้องเจรจากันก่อนว่าจะลงทุนร่วมกันก็ได้ไม่มีปัญหา แต่ก็อยากให้สรุปให้เร็วที่สุด


aa

595959859