svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประเดิมทุบ 5 อาคาร "แฟลตดินแดง" ขึ้นตึกสูงเสียดฟ้า พ.ย. นี้!!

11 ตุลาคม 2561
หลังนำร่องนำที่ตั้งอาคารสำนักงานขายการเคหะดินแดง เนื้อที่ 2 ไร่เศษ หัวมุมวิภาวดีรังสิตตัดถนนอโศก ขึ้นอาคารพักอาศัยแปลง G สูง 28 ชั้น ตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ไปแล้ว ล่าสุด 10 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้ดำเนินโครงการระยะถัดไป แน่นอนว่า แฟลตดินแดงแฟลตเก่าแก่กว่า 50 ปี กำลังถูกปิดตำนานลง ด้วยการเข้ารื้อถอนของผู้รับเหมาในเดือนหน้าดิน

KON_5163

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ได้รับสิทธิเช่าและครอบครัวขยาย ย้ายเข้าอยู่อาศัยจำนวน 238 หน่วย ระหว่างเดือน ก.ค. ถึงเดือน ส.ค. 2561 เรียบร้อยแล้ว สำหรับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
เคหะ1 เคหะ

รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 โดยให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2 จำนวน 1,247 หน่วย, โครงการฯ ระยะที่ 3 จำนวน 3,333 หน่วย และโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 1,632 หน่วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 10,115.238 ล้านบาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ


แฟลต2

"... ขณะนี้โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ยังมีห้องว่างอีกประมาณ 90 หน่วย ตนได้มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ได้รับสิทธิในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 มายื่นคำร้องขอเข้าอยู่ในอาคารโครงการฯ ระยะที่ 1 ปัจจุบันมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 106 ราย ซึ่งมีจำนวนมากกว่าห้องที่เหลืออยู่ โดยการเคหะแห่งชาติจะดำเนินการจับสลากผู้ได้สิทธิเช่าประมาณปลายเดือน ต.ค. 2561 ..." พล.อ.อนันตพร กล่าวทิ้งท้าย


แฟลต1

สำหรับการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อรื้อถอนอาคารแฟลตดินแดงเดิม (แฟลตที่ 18-22) คาดว่าจะเริ่มรื้อถอนได้ระหว่างเดือน พ.ย. 2561 ถึงเดือน ก.พ. 2562 ซึ่งในขั้นตอนนี้จะดำเนินการควบคู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 1,247 หน่วย


แฟลต

โดยจะประกาศหาผู้รับจ้างภายในเดือน พ.ย. 2561 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ภายในเดือน มี.ค. 2562 ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จะทำการก่อสร้าง 2 อาคาร คือ อาคาร A1 ตั้งอยู่บริเวณถนนจตุรทิศ (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากแฟลตที่ 9-17 และแฟลตที่ 63-64) จัดสร้างเป็นอาคารสูง 32 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 635 หน่วย และอาคาร D1 ตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากแฟลตที่ 23–32) เป็นอาคารสูง 35 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 612 หน่วย

นอกจากนี้ พล.อ.อนันตพร ยังได้เยี่ยมเยียนผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุ มีจำนวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 ของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ซึ่งการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่มาอาศัยอยู่ในอาคารสูง 28 ชั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัย เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้ออกแบบห้องพักอาศัยและบริเวณโดยรอบโครงการฯ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ เช่น มีราวจับในห้องน้ำ ทางลาด และลิฟต์ เป็นต้น อีกทั้งยังจัดเตรียมห้องสันทนาการสำหรับจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยไว้ที่ชั้น 6 โดยจะมีกิจกรรมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุตลอดทั้งปีให้กับผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่ม เช่น การให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ การฝึกสมาธิ การฝึกอาชีพ เป็นต้น


090861-1927-9-335x503-8-335x503

กลุ่มต่อมา คือ กลุ่มจิตอาสา เป็นการรวมตัวของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ที่ต้องการเห็นชุมชนน่าอยู่อาศัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกลุ่มจิตอาสานี้จะช่วยกันดูแลชุมชนทั้งเรื่องความสะอาดและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนรวมตามที่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้ช่วยกันร่างระเบียบที่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงร่วมกัน รวมถึงช่วยกันสอดส่องไม่ให้มีการมั่วสุมยาเสพติดและการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ


ดิน1

และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มผู้ที่แจ้งซ่อมห้องพักอาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ประสานกับบริษัทรับบริหารชุมชนและบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการแจ้งซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้อยู่อาศัยมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอบคุณที่การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับผู้อยู่อาศัยเสมอมา


e-book-1-503x62-7