svasdssvasds

กรมปศุสัตว์พร้อมส่งเสบียงสัตว์ ช่วยสัตว์ประสบอุทกภัย

30 ก.ค. 2561 เวลา 1:24 น. 344
น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ร่วมกับจังหวัดสกลนคร โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านปู่พึ้ม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เกษตรกร 35 ราย ผู้เลี้ยงโค 15 ราย จำนวนโค 63 ตัว ผู้เลี้ยงสุกร 2 ราย จำนวน 30 ตัว ผู้เลี้ยงสัตว์อื่น ๆ 18 ราย สัตว์ปีก 230 ตัว


S__20496411

กรมมอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 200 ฟ่อน แร่ธาตุก้อน 48 ก้อน และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก ประเภทยาละลายน้ำ 50 ซอง ยาถ่ายพยาธิ 63 ขวด  ส่วน อ.พรรณานิคม รับหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 200 ฟ่อน เข้าคลังเสบียงอาหารสัตว์ บ้านนาขาม ต.เขิงชุม 100 ฟ่อน บ้านโนนอุดม ต.ไร่ 100 ฟ่อน รอสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์

น.สพ.สรวิศ กล่าวว่า อ.เมืองสกลนคร รับหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 200 ฟ่อนเข้าคลังเสบียงอาหารสัตว์บ้านห้วยปลาใย ต.โนนหอม รอสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์


S__20496414

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ได้มีแผนเตรียมตัวการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ปี 2561 ได้แก่ เสบียงสัตว์สำรอง 1.คลังสเบียง สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (ศอส.) เป็นสำนักในส่วนกลางกำกับดูแล 38 ศวอ.ทั่วประเทศ รวม 6,038.88 ตัน ยานพาหนะ รวม 180 คัน คอกพักสัตว์ 500 แผง พร้อมเต๊นท์มุ้ง 5 ชุด หน่วยเคลื่อนที่ สัตวแพทย์ 18 หน่วย หน่วยอพยพสัตว์/เคลื่อนที่เร็ว 9 หน่วย 278 คน


S__5562381

น.สพ.สรวิศ กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมปศุสัตว์ทันสถานการณ์เรื่องนี้เพราะเราถอดบทเรียนทุกปีเพื่อพัฒนา


69883 S__20496423

……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
อธิบดีกรมปศุสัตว์ผวาโรคระบาด สั่งพ่นยาฆ่าเชื้อแหล่งนกอพยพอุตรดิตถ์
กรมปศุสัตว์ย้ำเนื้อไก่ปลอดภัยแนะเลือกซื้อจากฟาร์มมาตรฐาน


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว