svasdssvasds

พาณิชย์มั่นใจตลาดข้าวหอมมะลิไทยในสหรัฐฯสดใส 6 เดือนแรกส่งออกเพิ่ม2.82%

26 ก.ค. 2561 เวลา 11:24 น. 177
พาณิชย์มั่นใจตลาดข้าวหอมมะลิไทยในสหรัฐฯ ยังสดใส 6 เดือนแรกส่งออก เพิ่มขึ้น 2.82% ย้ำ ตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐฯ ที่นำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทริปโรดโชว์ข้าวในต่างประเทศ หวังประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวเพื่อสุขภาพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา ว่าสหรัฐฯ เป็นตลาดที่นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2561 ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังสหรัฐฯ 2.24 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.82 % จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลจากการนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2561 เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้นำเข้าข้าวสหรัฐฯ โดยการจัดงาน Healthy Rice Campaign 2018 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้ว่าข้าวไทยสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ซึ่งได้รับการสนใจจากผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย เป็นอย่างมาก

chu

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนการตลาดเพื่อผลักดันและขยายช่องทางการตลาดของสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย โดยจะจัดกิจกรรมโรดโชว์ขยายตลาดข้าวไทยและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเชิงรุกไปในประเทศต่างๆ เช่น จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ ในเดือนสิงหาคม และออสเตรเลีย ในเดือนกันยายน เป็นต้น รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ China - ASEAN Expo 2018 ในช่วงเดือนกันยายน เพื่อสร้างการรับรู้ เชื่อมโยงตลาดและขยายส่วนแบ่งการตลาดข้าวไทย เพื่อรองรับผลผลิตข้าวที่จะออกสู่ตลาด

ตลอดจนจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของข้าวไทยที่สามารถต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – 20 กรกฎาคม 2561 ไทยส่งออกข้าวปริมาณรวม 6.15 ล้านตัน มูลค่าการส่งออก 3,141 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีปริมาณ 6.06 ล้านตัน มูลค่า 2,597 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว