svasdssvasds

สกว.ผนึกพันธมิตรอสังหาฯ จัด ‘ไทยแลนด์แพลนนิ่งอวอร์ด’ สร้างมาตรฐานเมือง

09 ก.ค. 2561 เวลา 7:11 น. 234
สกว.เดินหน้ายกระดับคุณภาพเมือง จัดยิ่งใหญ่ระดับชาติชิงรางวัล “ไทยแลนด์แพลนนิ่งอวอร์ด” ให้หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่โดดเด่นด้านการพัฒนาเมืองตามเกณฑ์ด้านการวางแผนและการออกแบบโครงการ

แหล่งข่าวระดับสูงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยด้านนวัตกรรมเมืองเพื่อยกระดับมาตรฐานการวางแผนเมืองและการออกแบบเมืองให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เมืองซึ่งเป็นหน่วยสร้างเศรษฐกิจและศูนย์รวมการจ้างงานมีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนานวัตกรรมด้านวางแผนชุมชน การวางแผนคมนาคมขนส่ง การวางแผนโครงสร้างและสาธารณูปโภค การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนด้านพลังงาน และการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยร่วมมือกับสมาคมการผังเมืองไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมวิศวกรรมการขนส่งทางรางไทย เตรียมออกแบบรางวัลการวางแผนแห่งชาติให้เทียบเท่าประเทศสหรัฐ อเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ อีกทั้งยังจะจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างรางวัลการวางแผนแห่งชาติ และจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ประจำปีระดับชาติ เพื่อมอบรางวัล “Thailand Planning Award-TPA : ไทยแลนด์แพลนนิ่งอวอร์ด” โดยจะเริ่มต้นออก แบบรางวัลในปี 2561 และ พิจารณามอบรางวัลในปี 2562

pic31-1

ด้านนายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และในฐานะผู้จัดการโครงการกล่าวเสริมว่า คาดว่าสกว.จะเร่งจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างรางวัลการวางแผนแห่งชาติ หรือ TPA ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยใช้เวลาในการศึกษาวิจัยพร้อมสร้างเกณฑ์มาตรฐานการวางแผนที่นำมาใช้เป็นตัวชี้วัดรางวัล TPA โดยคณะกรรมการจะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเมือง การวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง

เช่น กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การเคหะแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

โดยรูปแบบจะคล้ายกับรางวัลโลกสีเขียว แต่ TPA จะเน้นการออกแบบตามเกณฑ์สมาร์ทโกรว์ธ (Smart Growth) และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน หรือที่เรียกกันว่า LEED-ND ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานใดในประเทศไทย ในเบื้องต้นจะเลือกเมืองหรือโครงการที่ประสบความสำเร็จที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานก็จะได้รับรางวัล ทั้งนี้สามารถใช้แผนงานหรือโครงการออกแบบที่ผ่านการพิจารณาตรวจรับงานจากหน่วยงานแล้ว หรือโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติแล้ว เข้าเสนอขอรับรางวัลได้
work_of_architect “ผู้ที่มีสิทธิ์จะเข้ารับรางวัลจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง กรม เทศบาล หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่นำโครงการของแต่ละบริษัทเข้ามาขอเทียบตามเกณฑ์ ซึ่งอาจจะใช้เกณฑ์ Smart Growth หรือเกณฑ์ LEED-ND ไปดำเนินการหรือไม่ก็ได้ แต่จะเน้นหน่วยงานมากกว่าบุคคล”

ทั้งนี้ โครงการที่เสนอเพื่อพิจารณารับรางวัลจะต้องมีจุดเด่นในหลายๆ ด้านประกอบกัน เช่น ด้านการวางแผนและออกแบบศูนย์เศรษฐกิจ การออกแบบเมืองเขียว (greenest city) การออกแบบเมืองประหยัดการใช้พลังงาน การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเก่าหรือชุมชนดั้งเดิม เป็นต้น โดยสามารถเสนอโครงการเข้าประกวด เบื้องต้นกำหนดไว้ 2 รางวัลคือชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จัดเป็นรางวัลใหญ่แห่งปีที่ปฏิบัติตามเกณฑ์วางแผนและการออกแบบโครงการ ซึ่งกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้

หน้า 31 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3376 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว