อาหารฮาลาลไทยโต ส่งออกพุ่ง 2.2 แสนล้าน จี้รัฐถกมาเลย์-อินโดฯ ยอมรับมาตรฐาน

18 พ.ค. 2567 | 07:59 น.

เอกชนเผยตลาดอาหารฮาลาลไทยโตวันโตคืน ชิงตลาดโลก 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ ปีที่แล้วส่งออกกว่า 2.2 แสนล้าน ช่วง 2 เดือนแรกพุ่ง 4.8 หมื่นล้าน โต 19% จี้รัฐบาลเจรจาอินโดฯ-มาเลย์ให้ยอมรับมาตรฐานและตราฮาลาลไทย ช่วยลดต้นทุนส่งออก

ตลาดฮาลาลโลก (สินค้าและบริการที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม) กำลังขยายตัว โดยตลาดฮาลาลโลกมีมูลค่าสูงถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 7.5% ต่อปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนกว่า 60% ของอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งหมด ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างผลักดันการจัดตั้งกรมฮาลาล เพื่อขับเคลื่อนแผนงานและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยในเชิงรุก เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดโลก

อาหารฮาลาลไทยโต ส่งออกพุ่ง 2.2 แสนล้าน จี้รัฐถกมาเลย์-อินโดฯ ยอมรับมาตรฐาน

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย และนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในปี 2566 ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปตลาดโลก 1.55 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2% ในจำนวนนี้เป็นการส่งออกอาหารฮาลาลมูลค่า 2.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะ 2 เดือนแรกปี 2567 ไทยส่งออกอาหารฮาลาล 48,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินค้าฮาลาลที่ส่งออกได้เพิ่มขึ้นช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ ได้แก่ ข้าว (+53%), ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (+138%), ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง (+17%), อาหารทะเล (+19%), เครื่องเทศและสมุนไพร (+93%), กาแฟ (+310%), ธัญพืช (+71%), อาหารสัตว์เลี้ยง (+5%) ไก่แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป (+15%), ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (+29%), เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (+26%) สิ่งปรุงรสอาหาร (+18%) เป็นต้น

สำหรับในปี 2567 คาดตลาดฮาลาลโลกจะขยายตัวเฉลี่ยที่ 7.5% โดยในส่วนของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มคาดจะขยายตัวเฉลี่ย 7.1% จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมระบุมูลค่าอุตสาหกรรมฮาลาลทั่วโลกมีสัดส่วนประมาณ 17% ของค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก ประเทศผู้ส่งออกหลักของอาหารฮาลาลได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี จีน และฝรั่งเศส โดยในอาเซียนมีเพียงประเทศไทยที่ส่งออกอาหารฮาลาลติดอันดับโลก (อยู่อันดับ 11 มีส่วนแบ่งตลาด 2.44%)

วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย

“ประเทศไทยมีผู้ผลิตอาหารฮาลาลกว่า 15,043 ราย และมีร้านอาหารฮาลาลในประเทศมากกว่า 3,500 ร้าน ตลาดส่งออกอาหารฮาลาลไทยที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม 57 ประเทศ ตะวันออกกลาง อาเซียน และแอฟริกา ที่มีกลุ่มประชากรมุสลิมเยอะ รวมถึงตลาดจีน ยุโรป และอเมริกาที่มีชาวมุสลิมจำนวนมาก เราไม่ทิ้งตลาดใดตลาดหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการแต่ละรายในการเจาะตลาด”

ปัจจุบันประชากรโลกที่นับถือศาสนาอิสลามมีมากกว่า 2,000 ล้านคน และนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นอีกกลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญที่เดินทางเข้ามาเที่ยวไทยจำนวนมากในแต่ละปี เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง หากเขามาเที่ยวมาก ๆ ร้านอาหารฮาลาลไทยก็พลอยได้อานิสงส์ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างศาสนาก็สามารถทานอาหารฮาลาลได้และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

สำหรับแนวโน้มการส่งออกอาหารฮาลาลไทยในภาพรวมปี 2567 คาดจะขยายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่ตํ่ากว่า 5% สอดคล้องกับการส่งออกสินค้าอาหารของไทยในภาพรวม

อย่างไรก็ดีในการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยยังมีอุปสรรคที่ฝากให้รัฐบาลได้เร่งช่วยเหลือ คือ การเจรจากับรัฐบาลมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ปัจจุบันยังไม่ให้การรับรองและยอมรับมาตรฐานสินค้า และตราฮาลาลของไทย ทำให้การส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยไปสองประเทศนี้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า ทำให้มีภาระด้านต้นทุนเพิ่ม อยากให้ช่วยเจรจาเพื่อให้ยอมรับมาตรฐานสินค้าและตราฮาลาลระหว่างกัน