ชงโมเดลเพื่อนชุมชน ขยายผลรง.ตะวันออก

11 ธ.ค. 2560 เวลา 11:09 น. 176
สมาคมเพื่อนชุมชน เผยความสำเร็จโรงงานอยู่ร่วมกับชุมชน เล็งชงโมเดลให้สกรศ. นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ตอบโจทย์ทุกมิติ

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช นายกสมาคมเพื่อนชุมชน มีสมาชิก 18 บริษัท ดำเนินกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยปัจจุบันได้ดำเนินงานให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิก ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งขณะนี้ผ่านการรับรองแล้วเกือบ100%และคาดว่าในปี 2561 จะผ่านการรับรองได้ทั้งหมดจำนวน 76 โรงงาน ถือเป็นแนวทางที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน

1589202459 โดยจะเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างภาคีเครือข่าย ในทุกมิติ ทั้งส่วนของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน(Green City) ชุมชนเชิงนิเวศ(EcoCommunity) โรงเรียนเชิงนิเวศ (Eco School) และวัดเชิงนิเวศ(Eco Temple)
สำหรับแผนการดำเนินงานในด้านการสนับสนุนโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย สาธารณสุข การศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต ในปี 2561 สมาคมได้เตรียมที่จะดำเนินโครงการต่อเนื่อง ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อสอดรับกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)โดยแบ่งเป็นโครงการด้านการศึกษาโครงการด้านสาธารณสุข และโครงการด้านสังคม

วิทยุพลังงาน นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ ทาง กลุ่มปตท.จะเสนอโมเดลเพื่อนชุมชนกับทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.)เพื่อนำรูปแบบไปขยายผลในโครงการอีอีซีเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,321 วันที่ 10 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง