วางไว้ให้เย็น ใจก็เป็นสุขแล้ว

11 ส.ค. 2564 | 21:30 น.

ทำมาธรรมะ โดย พระราช​รามัญ

ในการใช้ชีวิตแต่ละวัน เราย่อมต่างต้องเจอคำพูดมากมายของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นคำพูดที่ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง บางครั้ง ทำให้ใจของเรา หมองบ้างครั้งทำให้จิตของเราตกลงบ้าง

เราจะวางใจอย่างไรถ้าเราได้พบ และได้เจอ คำพูด ที่เป็นการนินทาว่าร้ายคำพูดลบๆ ที่ออกไปในเชิงอกุศลเหล่านี้จากบุคคลรอบข้างในที่ทำงาน ในออฟฟิต หรือ ในวงสนทนาอย่างแรกเมื่อเราได้ยินคำนินทาผู้อื่น หรือ มีบุคคลมายุยง ให้เรารับฟังคำนินทา เราจงนิ่งเสีย ไม่ต้องไปออกความคิดเห็นใดๆ ฟังทำใจเป็นกลางๆ เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือแม้แต่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเราก็จงวางใจจาก เรื่องนั้นเสีย เพราะความสุข มิได้เกิด จากการที่เราได้ฟังคำนินทาและได้ร่วมนินทาผู้อื่น ซ้ำร้าย จะนำพาให้ใจของเราสร้างอกุศลกรรม ในฝ่ายในใจเสียด้วยซ้ำ 

มนุษย์ทั้งหลาย ต่างหลงสร้าง อกุศลกรรมให้เกิดขึ้นในใจโดยไม่รู้ตัว

ในหลักของมโนกรรมนั้น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาก นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

มโนกรรม 3 ประกอบด้วย

มโนสุจริต 3

1.ไม่โลภอยากได้ของเขา

2.ไม่พยาบาทปองร้ายเขา

3.เห็นชอบตามคลองธรรม

ดังนั้นถ้าเราวางใจให้เป็นเราย่อมจะมีความสุขผู้ใหญ่จะว่าร้ายกับใครก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรา แล้วสักวันหนึ่ง เขาจะย่อมได้รับกรรมนั่น และ ใครนินทาเรา แล้วเราไม่รับ เขาผู้นั้นย่อมรับไป ซึ่งตามนั้น เหมือนกับเมื่อมีแขกมาบ้าน เจ้าของบ้านเตรียมอาหารให้แต่แขกผู้นั้น ไม่ทานเจ้าของบ้านย่อมต้อง ทานอาหารนั้นเอง ฉันใดฉันนั้นแล