การสวดมนต์​ได้อะไรกับชีวิต

04 สิงหาคม 2564

ทำมาธรรมะ โดย...ราชรามัญ

คำแต่ละคำที่ปรากฏในตำราสวดมนต์นั้น เป็นคำที่เป็นศิริมงคลทั้งสิ้น ไม่ว่ามนต์ที่สวดนั้นจะมีความหมายอย่างไรก็ตาม
 

เหตุที่ว่าเป็นมงคลเนื่องจากทุกคำกล่าวของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำที่พระองค์ตรัสออกมาด้วยสติอันบริบูรณ์ พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ปราศจากกิเลสทั้งปวง พระองค์เป็นครูทั้งสามโลก
 

ดังนั้นการที่มนุษย์สวดมนต์ที่เป็นคำของพระองค์จึงเป็นมงคลด้วยการนี้แก่ชีวิต
 

นอกจากนี้เหล่าเทพเทวดาทั้งผองต่างชื่นชมชื่นชอบในการได้ยินเสียงสวดมนต์ที่สรรเสริญต่อพระธรรมอันยิ่ง เราต้องเข้าใจก่อนว่าเทพเทวดาก็ไปจากมนุษย์นี้เองที่ดับจากจิตมนุษย์ไปอุบัติเป็เทพเทวดา แล้วเหตุที่ไปเป็นเทพเทวดาเพราะมีศีลมีธรรมในใจอย่างมากเมื่อคราวเป็นมนุษย์

ด้วยเหตุและผลที่กล่าวมา จึงยืนยันได้ว่าการสวดมนต์เป็นมงคลกับชีวิตอย่างมาก และยิ่งในช่วงนี้ที่เป็นวิกฤตโควิดถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบ มีสติ มีสมาธิ ในการสวดมนต์จะทำให้ตัวเรามี ที่เป็นกุศล เป็นที่รักของเทพเทวดา  อย่างน้อยสิ่งที่อัปมงคลหรือเรื่องร้ายๆก็จะห่างไกล  
 

แนะนำให้สวดมนต์ บทที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์ไปกล่าวเมื่อคราวเกิดโรคระบาดในเมืองเวสาลี เมื่อกล่าวจบฝนตก7วัน7คืนชำระล้างจนสะอาดและปลอดจากโรคระบาดไปอีกนาน  
 

บทขัดระตะนะสุตตัง

ราชะโต  วา  โจระโต  วา  มะนุสสะโต  วา  อะมะนุสสะโต  วา  อะมะนุสสะโต  วา  อัคคิโต  วา  อุทะกะโต  วา  ปิสาจะโต  วา  ขาณุกะโต  วา  กัณฎะกะโต  วานักขัตตะโต  วา  ชะนะปะทะโรคะโต  วา  อะสัทธัมมะโต  วา  อะสันทิฎฐิโต  วา  อะสัปปุริสะโต  วา  จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะมะนิสัปปะทีปิอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ  ยักขะรักขะสาทีหิ  นานา  ภะยะโต  วา  นานาโรคะโต  วา  นานาอุปัททะวะโต  วา  อารักขัง  คัณหันตุ ฯ

ปะณิธานะโต  ปัฎฐายะ  ตะถาคะตัสสะ  ทะสะ  ปาระมิโย  ทะสะอุประปาระมิโย ทะสะ  ปะระมัตถะปาระมิโย  ปัญจะ  มะหาปะริจจาเค  ติสโส  จะริยา  ปัจฉิมัพภะเว คัพภาวักกันติง  ชาติง  อะภินิกขะมะนัง  ปะธานะจะริยัง  โพธิปัลลังเก  มาระวิชะยัง  สัพพัญญุตะญาณัปปะฎิเวธัง  นะวะ  โลกุตตะระธัมเมติ  สัพเพปิเม  พุทธะคุเณ  อาวัชชิต์วา  เวสาลิยาตีสุ  ปาการันตะเรสุ  ติยามะรัตติง  ปะริตตัง  กะโรนโต อายัสํมา  อานันทัตเถโร  วิยะ  การุญญะจิตตัง  อุปัฎฐะเปตํวา ฯ

โกฎิสะตะสะหัสเสสุ                  จักกะวาเฬสุ  เทวะตา
ยัสสาณัมปะฎิคคัณหันติ            ยัญจะ  เวสาลิยัมปุเร
โรคามะนุสสะทุพภิกขะ             สัมภูตันติวิธัมภะยัง
ขิปปะมันตะระธาเปสิ                ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ
 

บทสวดบทนี้ พระราชภาวนาวัชราจารย์ วิ. พระคณาจารย์ สายวิปัสสนาท่านสวดประจำและแนะนำให้ลูกศิษย์สวดในช่วงโรคระบาดโควิดด้วย เพื่อให้ห่างไกลจากโรคระบาดครั้งนี้