“จีน”เดินหน้าองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ รับ“ซาอุฯ-อียิปต์-กาตาร์”ประเทศคู่เจรจา

26 ก.ย. 2564 เวลา 5:34 น. 94

“จีน”เดินหน้าองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ สร้างคุณูปการเพื่อสันติภาพอย่างถาวรและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของโลก เปิดรับ “อิหร่าน” เป็นสมาชิก และเปิดรับ “ซาอุดิอาระเบีย-อียิปต์-กาตาร์”เป็นประเทศคู่เจรจา

พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๒๑  ผ่านระบบทางไกลและกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “การก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ลืมความตั้งใจแรกเริ่มเพื่อบุกเบิกกระบวนการพัฒนาใหม่ขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้”เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ได้ปฏิบัติตาม “เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้”  ของ “การไว้วางใจซึ่งกันและกัน การอำนวยผลประโยชน์แก่กัน ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปรึกษาหารือกัน การเคารพอารยธรรมที่มีความหลากหลาย และการแสวงหาการพัฒนาร่วมกัน”

                        “จีน”เดินหน้าองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ รับ“ซาอุฯ-อียิปต์-กาตาร์”ประเทศคู่เจรจา

โดยทุ่มเทกำลังในภารกิจสันติภาพและการพัฒนาของโลก ตลอดจนความก้าวหน้าของมนุษยชาติ โดยศึกษาค้นคว้าทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ ร่วมกันปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพ ปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติด อาชญากรรมไซเบอร์ และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดเดี่ยว รวมทั้งแสวงหาความมั่งคั่งและการพัฒนาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ควรยึดมั่นใน “เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้” กำหนดทิศทางการพัฒนาตามกระแสประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีประชาธิปไตย พัฒนาองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ให้มีโครงสร้างยิ่งใหญ่แห่งการพัฒนาร่วมกันของมนุษยชาติ สร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และสร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นเพื่อสันติภาพอย่างถาวรและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของโลก

 

โดยได้ให้ข้อเสนอ ๕ ประการ ได้แก่

 

(๑) ประการแรก การเดินบนหนทางแห่งความสามัคคีและความร่วมมือ

 

(๒) ประการที่สอง การเดินบนหนทางแห่งการร่วมปลอดภัยและร่วมวิกฤต

 

(๓) ประการที่สาม การเดินบนหนทางแห่งการเปิดกว้างและครอบคลุม

 

(๔) ประการที่สี่ การเดินบนหนทางแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

และ (๕) ประการที่ห้า การเดินบนหนทางแห่งความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม

บทสรุป ในการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๒๑ นี้ ได้มีการเริ่มกระบวนการเปิดรับอิหร่านเป็นประเทศสมาชิกและเปิดรับประเทศซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ และกาตาร์เป็นประเทศคู่เจรจา

 

รวมทั้งที่ประชุมได้ตกลงใจว่า ประเทศอุซเบกิสถานจะเข้ารับตำแหน่งเป็นประเทศประธานหมุนเวียนในสมัยต่อไปขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

 

นอกจากนี้ บรรดาผู้นำประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ยังได้ร่วมกันลงนามใน “ปฏิญญาดูชานเบ ๒๐ ปีองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้”

 

รวมทั้งได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่นคงด้านอาหาร และด้านอื่นๆ อีกด้วย

 

 ( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://tjca.miit.gov.cn/xwdt/szyw/art/2021/art_156dad58377d46e68be17f65f82e6449.html )

แท็กที่เกี่ยวข้อง