จีนเร่งสร้างระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ของผู่ตง ในมหานครเซี่ยงไฮ้

23 ก.ค. 2564 | 08:04 น.

จีนเร่งปฏิรูประดับสูงและเปิดพื้นที่ใหม่ผู่ตง ในมหานครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งสร้างพื้นที่ชั้นนำสำหรับความทันสมัยของสังคมนิยม สู่ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การค้า การขนส่งระหว่างประเทศ และศูนย์กลางด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

วันนี้ (23 ก.ค.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีของจีน ได้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการยึดมั่นการปฏิรูประดับสูงและการเปิดพื้นที่ใหม่ผู่ตง รวมทั้งสร้างพื้นที่ชั้นนำสำหรับความทันสมัยของสังคมนิยม เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 

๑. การกำหนดยุทธศาสตร์ของพื้นที่ใหม่ผู่ตงในมหานครเซี่ยงไฮ้คือ การให้ความสำคัญกับวัฏจักรใหญ่ในประเทศ และการเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างวัฏจักรคู่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นผู้บุกเบิกการปฏิรูปและเปิดกว้าง ซึ่งเป็นมาตรฐานของยุคนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างเสรี รวมทั้งยกระดับการใช้งานในการจัดสรรทรัพยากรทั่วโลก ซึ่งเป็นคู่มือแบบจำลองสำหรับการขยายความต้องการภายในประเทศและเป็นแบบจำลองสำหรับการบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่
 

 

๒. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ ภายในปี พ.ศ.๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ของผู่ตง จะถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ พื้นที่เมืองที่ทันสมัยจะเสร็จสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ ธรรมาภิบาลสมัยใหม่จะได้รับการตระหนักอย่างเต็มที่ รวมทั้งระดับการพัฒนาของเมืองและความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติจะอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก 

โดยภายในปี ๒๐๕๐ (พ.ศ.๒๕๙๓) ผู่ตงจะกลายเป็นพื้นที่ที่สำคัญของมหานครเซี่ยงไฮ้ที่มีแรงดึงดูด ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแข่งขัน และบทบาทในระดับโลก โดยเป็นแบบจำลองระดับโลกของความสามารถในการกำกับดูแลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอัญมณีที่ส่องประกายของประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ 
 

๓. แนวทางในการดำเนินการของพื้นที่ใหม่ผู่ตง ควรใช้ความพยายามทุกวิถีทาง โดยเสริมสร้างกลไกนวัตกรรมของตนในการเผชิญกับพรมแดนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลก การเผชิญกับสนามรบเศรษฐกิจหลัก การเผชิญกับความต้องการที่สำคัญของประเทศ 

 

รวมทั้งการเผชิญกับชีวิตและสุขภาพของผู้คน ด้วยการเสริมสร้างการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยพื้นฐานประยุกต์ โดยเฉพาะกำหนดแนวทางการต่อสู้ที่แข็งแกร่งสำหรับเทคโนโลยีหลักสำคัญ ในการเร่งการเปลี่ยนแปลงของความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผลผลิตจริง 

 

และปรับปรุงระดับของห่วงโซ่อุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมใหม่ๆ เพื่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแห่งชาติ รวมทั้งการยกระดับของนวัตกรรมใหม่ การเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลัก ตลอดจนสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของนวัตกรรมระดับโลก 
 

บทสรุป  พื้นที่ใหม่ผู่ตงประสบความสำเร็จในการพัฒนาที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยให้ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อดีของระบบสังคมนิยม ที่มีอัตลักษณ์แบบจีนสำหรับยุคใหม่ ตามแนวคิดของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ของพรรคฯ 

 

โดยมีส่วนสนับสนุนในการปฏิรูปและการเปิดกว้าง ในการเดินทางครั้งใหม่ของการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประดับสูงและการเปิดพื้นที่ใหม่ผู่ตง อันเป็นการสร้างพื้นที่ชั้นนำสำหรับความทันสมัยของสังคมนิยม 

 

และเป็นผู้นำการก่อสร้าง "ศูนย์ห้าแห่ง" ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ได้แก่ ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านการค้า ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ และศูนย์กลางด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองสถานการณ์โดยรวมของประเทศได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาบูรณาการของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี
 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.guandian.cn/article/20210715/266473.html และเว็บไซต์ http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/15/content_5625279.htm )