จีนแซงหน้า“สหรัฐ”เงินทุนไหลเข้ามากที่สุดในโลก

10 พ.ค. 2564 | 11:57 น.

จีนแซงหน้าสหรัฐ เป็นประเทศที่มีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมากที่สุดในโลก

วันนี้(10 พ.ค.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development ) หรือ OECD ระบุว่า จีนได้แซงหน้าสหรัฐฯ และเป็นประเทศที่มีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมากที่สุดในโลก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. จากข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ ๑๕ ปีในปีที่แล้ว และจีนเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักไม่กี่ประเทศที่ยังคงเติบโตได้ดีกว่าสหรัฐฯ และจะกลายเป็นประเทศแหล่งลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแนวโน้มการเติบโตที่ดีของจีนและมาตรการเปิดกว้างต่อไปจะช่วยให้จีนดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศได้ต่อไป 

ซึ่งจากตัวเลขสถิติ ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) อยู่ที่ ๘๔๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง ๓๘% จากเมื่อปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) และถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี ๒๐๐๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) เป็นต้นมา ในจำนวนนี้บรรดาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่ประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ๑๔% 

 

๒. ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของจีน ซึ่ง Margit Molner ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยนโยบายจีนของ OECD กล่าวว่า ต้องขอบคุณการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและการเปิดตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้จีนแซงหน้าสหรัฐฯ ขึ้นเป็นประเทศที่มีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้ว รวมทั้งจีนมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและเปิดกว้างต่อไปมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้จีนดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

๓. เบื้องหลังความสำเร็จของจีน นายจาง เจี้ยนผิง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์จีน  วิเคราะห์ว่า ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมของจีนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ขนาดของตลาดได้แซงหน้าสหรัฐฯ กลายเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ มาตรการเปิดตลาดรอบใหม่ของจีน อาทิ กฎหมายการลงทุนต่างประเทศฉบับใหม่และกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศฉบับใหม่ที่บังคับใช้ในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) เป็นต้น ได้สร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องของจีน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

 

 บทสรุป  แนวโน้มการเติบโตที่ดีของจีนและการเปิดกว้างต่อไปจะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยในปีนี้ จีนจะมุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างให้เหมาะสมและปรับปรุงคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพขั้นพื้นฐานของจำนวนเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด โดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดถูกต้องตามกฎหมายและระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือ RCEP และข้อตกลงการลงทุนจีน – สหภาพยุโรปให้มีผลบังคับใช้ ตลอดจนส่งเสริมการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ