หนี้ครัวเรือนไทย น่าห่วง

07 ธ.ค. 2565 | 23:30 น.

คอลัมน์ฐานโซไซตี โดย...กาแฟขม

***หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับ 3842 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2565 โดย...กาแฟขม***

 

*** 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยยึดถือเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญมาหลายปีดีดัก พูดเรื่องรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศ เป็นกติกาประเทศ เราผ่านการยกร่างบังคับใช้กันมาหลายฉบับ ร่าง-บังคับใช้-รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ-ร่างใหม่-บังคับใช้ เป็นวงเวียน วงจรอยู่อย่างนี้ ร่างใหม่เบียดบังอำนาจประชาชนไปไว้ให้กับกลุ่มผู้ร่างบ้างในบางครั้ง ทำให้กติกา หรือ แม่บทยังไม่เคยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เสียที มีที่ใกล้เคียงอยู่บ้างก็ฉบับ ปี 2540 ส่วนฉบับล่าสุดแก้แล้วแก้อีก แต่ยังมีหลายประเด็นที่ต้องแก้ ซึ่งก็คงมีหลายพรรคการเมือง รวมทั้งประชาชนที่ยังมีความต้องการเสนอแก้ไข เพราะมีการนำหลายอย่างไปผูกติดไว้กับรัฐธรรมนูญ เลยยุ่งอีรุงตุงนังกันหลายประเด็น

*** ขึ้นที่ 2 เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข่าวไทย บอกส่งออกข้าว 10 เดือนปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2565) มีปริมาณ 6,203,270 ตัน มูลค่า 109,260.8 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 33% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 32.4% ปีที่แล้ว 4,662,981 ตัน มูลค่า 82,461.8 ล้านบาท ขณะที่คู่แข่งอย่างเวียดนามมีปริมาณการส่งออกข้าวเป็นอันดับสาม 6.01 ล้านตัน และเบอร์หนึ่งของการส่งออกยังคงเป็นอินเดีน มีปริมาณ 17.06 ล้านตัน ส่วนปากีสถานมีปริมาณส่งออก 3.40 ล้านตัน ตลาดข้าวของไทยยังคงเป็นตลาดใน แอฟริกา เบนิน แอฟริกาใต้ บังคลาเทศ เยเมน แคเมอรูน ไนเจอร์ อิรัก ว่าที่จริงแล้วไม่น่าดีใจเท่าไหร่ เดิมทีข้าวไทยส่งออกเป็นอันดับ 1 มานานหลายปี ก่อนเสียแชมป์ลงไปหลังจากมีโครงการจำนำข้าวทุกเม็ด ขายไม่ออก ฉนั้นที่ 2 ไม่ใช่ที่ประจำ ต้องปีนกลับไปสู่เบอร์1 ให้ได้ ทั้งปริมาณ และมูลค่า เหนือสิ่งอื่นใด ต้องสะท้อนลงไปที่ชาวนาให้ได้

*** อันนี้ต้องชื่นชมความพยายามของ อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานศึกษาโครงการมหานครผลไม้ และการขนส่งผลไม้ผ่านสนามบินจันทบุรี เตรียมเสนอพิมพ์เขียวแนวทางการพัฒนาโครงการจัดตั้งมหานครผลไม้ (Fruit Metropolis Blueprint) และหลักการแห่งร่างกฎหมายกองทุนผลไม้แห่งชาติ(National Fruit Fund) รวมทั้งแนวทางการพัฒนาสนามบินจันทบุรีเข้าที่ประชุมฟรุ้ทบอร์ด ยกระดับจันทบุรี ภาคตะวันออกเป็นฮับผลไม้โลก ต่อยอดการพัฒนาจากฐานศักยภาพปัจจุบันของจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราดและจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก เชื่อมโยงกับศักยภาพของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก(Eastern Economic Corridor) โครงการมหานครผลไม้จะมีศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจร ศูนย์ธุรกิจ แสดงสินค้าและการประชุม ศูนย์การค้าอีคอมเมิร์ซและการประมูลออนไลน์ ศูนย์แปรรูปผลไม้ ศูนย์โลจิสติกส์ การขนส่งและคลังสินค้า ศูนย์รวบรวมคัดแยกและบรรจุผลไม้สด ศูนย์ห้องเย็น(Cold Chain Center) ศูนย์ปฎิบัติการแล็ปกลาง ศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพผลไม้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโดยสถาบันผลไม้ (Fruit Academy) จัดตั้งภายใต้ระบบ AIC (ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม-Agritech and Innovation Center)

 

*** น่าห่วงแล้ว สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร สถานการณ์หนี้ครัวเรือนมีจำนวน 14.7 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 88% ของจีดีพี ในจำนวนนี้มีสัดส่วน 28% ที่เป็นการก่อหนี้เพื่อกินเพื่อใช้จ่ายหนี้ที่อยู่ในเครดิตบูโรจำนวน 13 ล้านล้านบาท ไตรมาส 3 ของปี 2565 เพิ่มขึ้น 4.7% สินเชื่ออื่นๆ 1.46 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5% สินเชื่อบัตรเครดิต 5.29 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.4% สินเชื่อที่อยู่อาศัย 4.70 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% สินเชื่อรถยนต์ 2.56 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 4.5% สินเชื่อส่วนบุคคล 2.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% สินเชื่อเกษตร 9.44 แสนล้านบาท หดตัว 0.1% เช่นเดียวกับสินเชื่อเบิกเกินบัญชี(OD) 3.36 แสนล้านบาท หดตัว 0.3% สินเชื่อส่วนบุคคลมีการปล่อยกู้สูง มาจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (ธ.ก.ส. กับ ออมสิน ราว 15 ล้านบัญชีหรือ 5-6 ล้านคน) กลุ่มนี้มีความเปราะบาง โอกาสจะเป็นหนี้เสียในอนาคต ประมาณ 2-3 ล้านคน หากเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวกลับมาอย่างต่อเนื่อง และยังมีหนี้เฝ้าระวังที่จะไหลเป็นหนี้เสียอีก 1.4 ล้านล้านบาท การบริหารหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การก่อหนี้ จำต้องระมัดระวังและเกาะติด ติดตามใกล้ชิด