สี จิ้นผิง : คำต่อคำ "สุนทรพจน์" ที่ไม่ได้กล่าวบนเวที APEC CEO Summit

17 พ.ย. 2565 | 13:01 น.

ส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่เตรียมกล่าวบนเวที APEC CEO Summit ของภาคเอกชนในวันนี้ (17 พ.ย.) ย้ำว่า "ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนหลังบ้านของใคร และไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ช่วงชิงแข่งขันของมหาอำนาจใดๆ"


ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางถึงไทยแล้ววันนี้ (17 พ.ย.) เพื่อร่วม การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022  โดยตามแผนเดิมผู้นำจีนมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับจีนและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในงาน APEC CEO Summit ซึ่งเป็นเวทีของภาคเอกชน แต่ด้วยภารกิจทำให้ไม่สามารถร่วมงานดังกล่าว มีเพียงเอกสารสุนทรพจน์ที่ทางการจีนนำมามอบให้สื่อมวลชนที่เฝ้ารอ

 

และต่อไปนี้คือ คำต่อคำของสุนทรพจน์โดยปธน.สี จิ้นผิง ที่ถอดจากภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ Staying Committed to Jointly Promoting Development to Bring Asia-Pacific Cooperation to New Heights 

 

 • ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเยือนกรุงเทพฯที่สวยงาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปค

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน เดินทางถึงไทยแล้วในวันนี้ (17 พ.ย.)

 

โลกของเรามาอยู่ที่ทางแยกอีกครั้ง โลกจะไปทางไหน เอเชียแปซิฟิกจะทำอย่างไร พวกเราจำเป็นต้องให้คำตอบ ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของเอเชียแปซิฟิก ประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีหนึ่งในสามของทั่วโลก เศรษฐกิจคิดเป็น 60% และยอดมูลค่าการค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลก เป็นเขตพื้นที่การเติบโตที่มีพลวัตที่สุดของเศรษฐกิจโลก การพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกเอเชียแปซิฟิกประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มาแล้วในอดีต และแน่นอนว่า เราจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่สดใสมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 

ปัจจุบัน สถานการณ์เอเชียแปซิฟิกมีความมั่นคงโดยภาพรวม ความร่วมมือภูมิภาคมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สันติภาพ การพัฒนา และความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ยังคงเป็นกระแสหลักในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน โลกกำลังเข้าสู่ระยะการแปรปรวนและเปลี่ยนแปลง ความตึงเครียดของ ภูมิรัฐศาสตร์และการแปรผันของโครงสร้างเศรษฐกิจได้ซ้อนซับกัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการพัฒนาและโครงสร้างความ ร่วมมือของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โรค COVID-19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

 

เศรษฐกิจโลกได้รับแรงกดดันในทางลบมากขึ้น ความเสี่ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับการถดถอยทางเศรษฐกิจ วิกฤติอาหาร พลังงาน และหนี้สิน กำลังเกิดขึ้นพร้อมเพรียงกัน มีประเทศจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยความไม่มั่นคงและไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น แนวคิดสงครามเย็น ลัทธิครองความเป็นใหญ่ ลัทธิเอกภาคนิยม ลัทธิอนุรักษ์นิยมได้กลับมาฟื้นตัวอีก พฤติกรรมที่บ่อนทำลายกฎระเบียบสากล และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ หนุนหลังให้เกิดการปะทะกันในภูมิภาค ขัดขวางความร่วมมือในการพัฒนาอยู่บ่อยครั้ง เหล่านี้เป็นความท้าทายต่อสันติภาพและการพัฒนาของเอเชียแปซิฟิก

 

"การเรียนรู้จากประวัติศาสตร์อาจทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต"

 

การเรียนรู้จากประวัติศาสตร์อาจจะทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกได้อัดฉีดพลังอันใหญ่หลวงให้กับการพัฒนาของภูมิภาค และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก เราควรใช้ประโยชน์จากบทเรียนล้ำค่าในอดีตและมุ่งมั่นต่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ตั้งไว้ 

 

 • พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่สงบสันติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคยผ่านความยากลำบากของสงครามและความผันผวนแปรปรวน จนตกเป็นพื้นที่ถ่วงดุลอำนาจของประเทศมหาอำนาจ และเต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งของโลกสากล ประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกพวกเราว่า การเผชิญหน้าของเครือข่ายและกลุ่มประเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆได้ อคติและการดูถูกแบ่งแยกจะนำมาซึ่งหายนะเท่านั้น การหลุดพ้นจากสงครามเย็นทำให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจขนาดปานกลางและย่อม สามารถพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วสู่ความทันสมัย และสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” ให้เกิดขึ้นได้

 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนหลังบ้านของใคร และไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ช่วงชิงแข่งขันของมหาอำนาจใดๆ ความมุ่งหวังที่จะสร้าง “สงครามเย็นใหม่” ประชาชนจะไม่ยอมรับแน่นอน และยุคสมัยนี้ก็ไม่ยินยอมที่จะให้เกิดเรื่องเช่นนั้น

 

 • พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการเปิดกว้างและครอบคลุมทุกภาคส่วน การเปิดกว้างและครอบคลุมเป็นเงื่อนไขขั้นพื้นฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมกันสร้างตลาดที่มีบูรณภาพ ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเหนียวแน่นมากขึ้น อ้าแขนกอดโลกไว้อย่างแข็งขัน เปิดที่ว่างอันกว้างใหญ่ไพศาลให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ เอเปคซึ่งยืนหยัดกับหลักการเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง หลักการที่ยอมรับความหลากหลาย และไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ได้ก่อกำเนิดโครงสร้างความร่วมมือของภูมิภาคที่เปิดกว้างและเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และด้วยวิสัยทัศน์เช่นนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงสามารถคว้าโอกาสแห่งโลกาภิวัตน์ไว้ได้เป็นอย่างดี ผลักดันการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคให้ขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของยุคสมัย

 

การเปิดกว้างจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า การปิดกั้นจะทำให้ล้าหลัง ความพยายามใดๆที่จะขัดขวางหรือทำลายห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีมายาวนาน มีแต่จะทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกเข้าสู่ “ทางตัน”

 

 • พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งสมัครสมานสามัคคี “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เพราะทุกประเทศจับมือฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ และร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยกัน ตลอดกาลที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยืนหยัดเจตจำนงที่จะเป็นครอบครัวใหญ่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ฟันฝ่าความเสี่ยงและอันตรายนานัปการ เดินไปสู่ข้างหน้าท่ามกลางมหาสมุทรแห่งเศรษฐกิจโลก และก่อกำเนิดเจตนารมณ์แห่งประชาคม และเป็นรากฐานที่หนาแน่นแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกกำลังเข้าสู่ระยะเวลาสำคัญในการฟื้นฟูหลังเกิดโรค COVID-19 เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ล้วนเผชิญหน้ากับอุปสรรคนานัปการ เช่นห่วงโซ่อุปทานไม่เป็นระเบียบและสับสน ข้าว ธัญญาหาร และพลังงานขาดแคลน มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เป็นต้น พวกเราต้องกระชับความร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลักดันให้เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเดินอยู่ในแถวหน้าแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก

 

ภายในสถานการณ์ใหม่ พวกเราต้องเรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์จากประวัติศาสตร์ เพื่อรับมือกับความท้าทายของยุคสมัย ยืนหยัดในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดหน้าใหม่แห่งการพัฒนา ร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน

 

 • ประการแรก ส่งเสริมรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับการพัฒนาอย่างสันติ พวกเราต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ สร้างวิสัยทัศน์แห่งความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีบูรณภาพ มีความร่วมมือและยั่งยืน ร่วมกันคัดค้านแนวคิดสงครามเย็นและการเป็นปฏิปักษ์ระหว่างเครือข่ายและกลุ่มประเทศต่างๆ สร้างรากฐานความมั่นคงปลอดภัยของเอเชียแปซิฟิก เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยที่ยั่งยืนของภูมิภาค

 

 • ประการที่สอง ยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พวกเราต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ คำนึงถึงความต้องการของผู้ด้อยโอกาส แก้ไขปัญหาช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาที่ครอบคลุมและเปิดกว้าง เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ของเอเชียแปซิฟิกที่พัฒนาแล้วต้องแสดงบทบาทในเชิงบวก สนับสนุนเขตเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างแข็งขัน สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนแบบใหม่ที่สมัครสมานสามัคคี เสมอภาค และเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

 

 • ประการที่สาม สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างในระดับที่สูงขึ้น พวกเราต้องส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบของเอเปค ผลักดันกระบวนการของเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก ปฏิบัติตาม "วิสัยทัศน์ปุตราจายา" ของเอเปค ต้องเข้าร่วมการปฏิรูปขององค์การการค้าโลกอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ต้องผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และสร้างเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง

 

 • ประการที่สี่ ส่งเสริมให้มีความเชื่อมโยงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น พวกเราต้องใช้พิมพ์เขียวว่าด้วยความเชื่อมโยงของเอเปค ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระหว่างกัน การไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนอย่างมีระเบียบ ประเทศจีนจะผลักดันข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของทุกฝ่ายอย่างแข็งขัน ร่วมกันสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของเอเชียแปซิฟิกที่มีคุณภาพสูง

 

 • ประการที่ห้า สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานที่มั่นคงและราบรื่น พวกเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเศรษฐกิจ ยืนหยัดหลักกลไกตลาด ส่งเสริมให้ปัจจัยการผลิตเคลื่อนไหวอย่างอิสระเสรี พิทักษ์รักษาระบอบของการบริการการผลิตและอุปทานของสินค้าต่าง ๆ สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานของเอเชียแปซิฟิกที่สะดวก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ต้องร่วมกันคัดค้านลัทธิใช้อำนาจฝ่ายเดียวตามอำเภอใจ ลัทธิกีดกันการค้า ต้องร่วมกันคัดค้านการบิดเบือนนำความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ามาใช้เป็นอาวุธหรือเครื่องมือทางการเมือง

 

 • ประการที่หก ต้องผลักดันเศษรฐกิจให้อัพเกรดและยกระดับคุณภาพสูงขึ้น พวกเราต้องร่วมกระแสการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระลอกใหม่ เร่งสร้างนวัตกรรม บ่มเพาะเศรษกิจใหม่ การทำธุรกิจแบบใหม่ และสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของภูมิภาคพัฒนาไปสู่ยุคแห่งเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องยืนหยัดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ สร้างอุตสาหกรรมสีเขียวและการเงินสีเขียว เร่งสร้างกรอบความร่วมมือสีเขียว-รักษ์โลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขึ้นมาสู่แถวหน้าของโลก 

 

การพัฒนาของประเทศจีนได้รับผลดีจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะเดียวกัน จีนก็ได้ใช้การพัฒนาของตนเองตอบรับและนำความผาสุกให้แก่ภูมิภาคนี้ เศรษฐกิจของจีนและของเอเชียแปซิฟิกได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และผสมผสานกันอย่างลึกซึ้ง ประเทศจีนได้กลายเป็นคู่ค้าหลักของเขตเศรษฐกิจจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นจุดสำคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนี้ จีนจะยืนหยัดในการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันอย่างแน่นอน สร้างผลประโยชน์มากขึ้นให้กับความมั่นคงและความเจริญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งได้จัดทำแผนการโดยภาพรวมสำหรับการพัฒนาของประเทศจีนในปัจจุบันและช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต เน้นย้ำการสร้างความทันสมัยอย่างรอบด้าน

 

 • จนถึงปัจจุบันนี้ จำนวนของประเทศอุตสาหกรรมของโลกนี้มีไม่เกิน 30 ประเทศ โดยมีประชากรไม่เกินหนึ่งพันล้านคน ในบริบทดังกล่าว การที่ประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนสามารถบรรลุความทันสมัย ย่อมจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การพัฒนาของมนุษยชาติ ทั้งนี้ การที่จีนจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องทำให้ประชากรกว่า 1,400 ล้านคนนี้ สามารถปลดปล่อยพลังและศักยภาพของตนเอง เราจะยึดมั่นแนวคิดที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางมีจำนวนเกิน 800 ล้านคนใน 15 ปีข้างหน้า และส่งเสริมให้ตลาดขนาดใหญ่ของเรามีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

 • นักปราชญ์จีนโบราณเคยกล่าวว่า ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เริ่มจากการทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ร่ำรวย ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจนและสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน ตอนนี้ต้องผลักดันให้ประชาชนทั้งหมดมีชีวิตที่มั่งคั่งพร้อมเพรียงกัน ความมั่งคั่งร่วมกันของประเทศจีนคือการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงาม ทำให้เกิดความร่ำรวยโดยรวมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเข้าถึงประชาชนทั่วไป ยืนหยัดสร้างสมดุลในบทบาทของตลาดและภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยุติธรรม 

 

 • ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อตึกอาคารสูงได้ยืนผงาดขึ้นบนแผ่นดินของจีน จิตวิญญาณของประชาชาติจีนก็ต้องยืนผงาดขึ้นเหมือนกัน พวกเราจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทรัพย์สินและจิตวิญญาณให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ทุกบ้าน ทุกครัวเรือนมีของกินของใช้ที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนทุกคนมีความรู้ มารยาทและอารยธรรม พวกเรายินดีส่งเสริมวิสัยทัศน์ อารยธรรมที่เสมอภาค เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เจรจาและพูดคุยกัน และปรองดอง เพื่อสร้างพลังให้อารยธรรมโลกพัฒนาอย่างสมดุล แข็งขัน และเป็นมิตรกับทุกฝ่าย

 

 • ความทันสมัยแบบจีนจำเป็นต้องยึดมั่นเส้นทางที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ซึ่งทั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความรับผิดชอบต่อพวกเราเอง แต่ยังเป็นความรับผิดชอบต่อทั่วโลกอีกด้วย เมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ พวกเรามุ่งมั่นปฏิบัติตามความเชื่อที่ว่า น้ำไหลรื่น ภูเขาเขียวชะอุ่ม คือสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่ง เราจึงส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เพื่อสร้างประเทศจีนที่งดงาม ฟ้าใส ผืนแผ่นดินเขียวชะอุ่ม และน้ำใสสะอาด 

 

"เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เพื่อสร้างประเทศจีนที่งดงาม ฟ้าใส ผืนแผ่นดินเขียวชะอุ่ม และน้ำใสสะอาด" 

 

ประเทศจีนได้ตั้งเป้าหมายที่ว่าจะพยายามปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ถึงระดับสูงสุดก่อนปี ค.ศ. 2030 จากนั้นจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนปี ค.ศ. 2060 ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลจีนให้ไว้กับประชาคมโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีน เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ลดความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนได้รวดเร็วที่สุดในโลก ได้บรรลุเป้าหมายที่ว่าจะลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอน 40% ถึง 45% ในปี ค.ศ. 2020 และได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นจำนวนห้าพันแปดร้อยล้านตัน ประเทศจีนกลายเป็นตลาดคาร์บอนเครดิตและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หวังว่าทุกฝ่ายจะกระชับความร่วมมือ และเดินบนเส้นทางพัฒนาแบบอนุรักษ์และคาร์บอนต่ำอย่างแน่วแน่ ร่วมกันสร้างประชาคมมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่มีอนาคตร่วมกัน

 

สิ่งที่ประชาชนชาวจีนปรารถนาที่จะเห็นที่สุดคือสันติภาพและเสถียรภาพ การเดินอยู่บนเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวจีน พวกเรามุ่งมั่นยืนอยู่ข้างประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง เชิดชูธงแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และอำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน แสวงหาการพัฒนาของตนเองในขณะที่ พิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลก ในขณะเดียวกัน ใช้การพัฒนาของตนเองเพื่อพิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลกให้ดีขึ้นอีกด้วย

 

ตลอดกาลที่ผ่านมานี้ วงการธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกเป็นพลังสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค มีคนกล่าวว่า นักธุรกิจเป็นผู้มองโลกในแง่ร้ายในระยะสั้น แต่เป็นผู้มองโลกในแง่ดีในระยะยาว หากชอบอยู่สบายโดยไม่ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้น ธุรกิจก็ไม่สามารถทำได้ดี หากไม่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและความคิดหลักแหลม ธุรกิจก็ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้เหมือนกัน หวังว่าเพื่อนมิตรต่าง ๆ ในวงการธุรกิจจะประยุกต์ใช้จิตวิญญาณของนักธุรกิจให้ดี ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างแข็งขัน มีส่วนร่วมอยู่ในการปฏิรูปเปิดประเทศของจีนและการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างแข็งขัน สร้างคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

 

ขอบคุณครับ