svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

หยุดยาว "เอเปค 2022" สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี 7 วัน

08 พฤศจิกายน 2565

หยุดยาวเอเปค 2022 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 7 วัน ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2565 ช่วงการประชุม APEC 2022 Thailand

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 718 คัน ในช่วงวันหยุดยาวตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 (APEC 2022 Thailand) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 7 วัน 

 

ทั้งนี้สนามบินสุวรรณภูมิได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

 

หยุดยาว "เอเปค 2022" สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี 7 วัน

 

สนามบินสุวรรณภูมิขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง