'ประวิตร' จี้! ช่วยกันสางหนี้นอกระบบ-ปราบอิทธิพลเถื่อนต่อเนื่อง

11 June 2018


พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อ 11 มิ.ย. 61 เวลา 07.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ประกอบด้วย กองบินที่ 4 อ.ตาคลี มณทลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ  สถานีตำรวจภูธรพยุหะคีรีและสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบนโยบายกับส่วนราชการต่าง ๆ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ มีสรุปดังนี้
พล.อ.ประวิตร กำชับให้ทุกส่วนราชการ ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ต้องดำรงความยุติธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของสังคมระดับพื้นที่ และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเสริมสร้างเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะปัญหาที่ยังคงตกค้างเป็นความกังวลของประชาชน ทั้งปัญหาผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะกลุ่มมือปืนรับจ้างและอาวุธสงคราม ที่เป็นปัญหาของความรุนแรงในพื้นที่ และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยขอให้ทหารเข้มเฝ้าตรวจและสกัดกั้นในพื้นที่ชายแดน และเปิดปฏิบัติการร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง กวาดล้างเครือข่ายอาวุธสงครามและยาเสพติดในพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่อง โดยจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนควบคู่กันไป
สำหรับปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนระดับพื้นที่ ขอให้ร่วมกันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน โดยเฉพาะกับกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถคลี่คลายในระยะเร่งด่วนภายใน  มิ.ย. 61 โดยใช้กลไก หน่วยงานรักษาความสงบในพื้นที่ ของ คสช. ร่วมกับ กอ.รมน.จว. เป็นแกนหลัก ขับเคลื่อนทำงานร่วมกับตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยนำข้อมูลจาก "ศูนย์ดำรงธรรม จว." ที่มีอยู่เดิมและประชาสัมพันธ์รับข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพิ่ม และเร่งรัดทะยอยตรวจสอบปัญหาที่แท้จริง ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และมูลหนี้ และให้ไกล่เกลี่ยโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนร่วมกันไป สำหรับในระยะ 6 เดือนต่อเนื่องกันไป ขอให้ กลไก กอ.รมน.จว. ได้ติดตามผลและลงไปรับข้อมูลจากพื้นที่เพิ่มเติม ผ่านประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้การแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปอย่างทั่วถึงตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
นอกจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำขอให้ทางจังหวัดและตำรวจ ใช้กลไกทุกระดับขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายและรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังวินัยจราจรจราจรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการลักลอบเล่นพนัน ซึ่งเกิดปัญหาอาชญกรรมต่อเนื่องในหลายรูปแบบ โดยขอให้ร่วมกันสอดส่องและเข้มบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ถึงระดับท้องถิ่นอย่างจริงจัง ในการกวาดล้างโต๊ะพนันและบ่อนออนไลน์ในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงศึกฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้น โดยย้ำว่าจะต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด และต้องไม่เพิกเฉยต่อข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชน
พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร ขอให้ทางจังหวัด พัฒนา และเตรียมความพร้อมของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ให้พร้อมรับมือกับฤดูฝนที่จะมาถึง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหานำ้ท่วมที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้เร่งรัดดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการนำ้และแผนงานระยะเร่งด่วน ด้วยความโปร่งใส ไม่ให้มีปัญหาการทุจริต
และในตอนท้าย พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณและขอเป็นกำลังใจกับทุกส่วนราชการ ที่ร่วมทำงานหนักในการแก้ปัญหาสำคัญของชาติที่ผ่านมา โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่างต่อเนื่องกันไป เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำหน้าที่เป็นกำลังหลัก สนับสนุนขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศต่อไป


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"ประวิตร" สั่งแก้ปัญหา “วินจยย.รับจ้าง” ยอมรับมีวิ่งทับเส้นทางกัน
'ประวิตร' จี้! พลังงานส่งเสริม 'ดีเซล B20' - สั่งพาณิชย์+อุตฯ แก้ปัญหา 'ปาล์มน้ำมัน'
หนี้นอกระบบ ฐานเศรษฐกิจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ Thansettakij สางหนี้นอกระบบ อิทธิพลเถื่อน