ด่วน! ฮามาสปล่อยคนไทยเพิ่มเติมล่าสุดอีก 4 คน เช็ครายชื่อที่นี่

30 พฤศจิกายน 2566

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดี มีคนไทยได้รับการปล่อยตัวเพิ่มอีก 4 รายวานนี้ (29 พ.ย.) นับเป็นคนไทยชุดที่ 5 ที่ได้รับการปล่อยตัวโดยกลุ่มฮามาส ทำให้ขณะนี้มีจำนวนรวมคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยแล้ว 23 ราย คาดว่ายังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอีกจำนวน 9 ราย

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งต่อสื่อมวลชนเช้าวันนี้ (30 พ.ย.) ว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (ตามเวลาอิสราเอล) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า มี คนไทยชุดที่ 5 ได้รับการปล่อยตัว อีก 4 ราย ได้แก่

 1. นายไพบูลย์ รัตนิล
 2. นายกง แซ่เล่า
 3. นายจักรพันธ์ สีเคนา
 4. นายเฉลิมชัย แสงแก้ว

ขณะนี้ คนไทยทั้ง 4 รายอยู่ที่โรงพยาบาลที่ฝ่ายอิสราเอลจัดไว้ให้เพื่อตรวจสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดูแลให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก รวมถึงประสานการติดต่อกับครอบครัวและญาติที่โรงพยาบาลแล้ว

กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับครอบครัวของพี่น้องคนไทยทั้ง 4 รายที่ได้รับการปล่อยตัวในรอบที่ 5 และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันการเจรจา

ทั้งนี้ คาดว่ายังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอีกจำนวน 9 ราย ซึ่งรัฐบาลไทยจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือให้ได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด และจะนำพี่น้องคนไทยทุกคนที่ได้รับการปล่อยตัวและผ่านกระบวนการเยียวยาเบื้องต้นในอิสราเอลแล้ว กลับสู่ประเทศไทยโดยเร็ว

สำหรับรายชื่อคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวมาก่อนหน้านี้ ใน 4 ชุดแรก จำนวน 19 คนนั้น ได้แก่ 

 1. นางสาวณัฐฐาวรี มูลกัน 
 2. นายสันติ บุญพร้อม 
 3. นายบุญถม พันธ์ฆ้อง 
 4. นายมงคล ผจวบบุญ 
 5. นายวิทูรย์ ภูมี 
 6. นายวิชัย กาละปัตย์
 7. นายบัญชา กองมณี
 8. นายบุดดี แสงบุญ 
 9. นายอุทัย ทุ่นศรี
 10. นายอุทัย แสงนวล
 11. นายนัฐพร อ่อนแก้ว
 12. นายคมกฤษ ชมบัว
 13. นายอนุชา อ่างแก้ว
 14. นายมณี จิระชาติ
 15. นายวิเชียร เต็มทอง
 16. นายสุรินทร์ เกสูงเนิน
 17. นายพรสวรรค์ ปินะกาโล
 18. นายพัฒนายุทธ ตอนโสกรี
 19. นายโอวาส สุริยะศรี

สำหรับการเดินทางของคนไทย 17 คนแรกกลับประเทศไทย จะเดินทางด้วยสายการบินอิสราเอล เที่ยวบิน LY081 มีกำหนดจะออกจากกรุงเทลอาวีฟล่าช้าไป 3 ชั่วโมง จากกำหนดจะเดินทางถึงไทยวันนี้ (30 พ.ย.66) เวลา 12.05 น.ทำให้คาดว่าจะเดินทางถึงไทยเวลา 14.55 น. กระทรวงการต่างประเทศขอให้ตรวจสอบเวลาของเที่ยวบินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะเวลาเดินทางถึงไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้