svasdssvasds

“หุ่นยนต์”ครองโลกทดแทนแรงงานคนในหลายภาคการผลิต

12 พ.ย. 2565 เวลา 8:28 น.

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั่วโลกบูม ทดแทนแรงงานคน ในภาคการผลิตรถยนต์-อิเล็กทรอนิกส์-คลังสินค้า-การขนส่ง-ทางการแพทย์-ช่วยเหลือฉุกเฉิน คาดมูลค่าตลาดปี 2022 พุ่ง 51,300 ล้านเหรียญสหรัฐ

วันนี้(12 พ.ย.65) พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ จากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประมวลและนำเสนอเกี่ยวกับ "รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีน 2022 (หรือ พ.ศ.2566)" ซึ่งจัดโดยสถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีน ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุมหุ่นยนต์โลกปี 2022 (พ.ศ.2565) 


โดย "รายงาน" ได้วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาล่าสุดและลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั้งในและต่างประเทศอย่างครอบคลุม และเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศจีนให้มีคุณภาพสูง  

ตาม "รายงาน" ตลาดหุ่นยนต์ทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 51,300 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขนาดของตลาดหุ่นยนต์ในประเทศของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว และแอปพลิเคชัน "robot+“ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

 

ทั้งนี้ มีการเร่งบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงานใหม่ เทคโนโลยีวัสดุใหม่ ฯลฯ เข้ากับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

ดังใน "รายงาน" แสดงให้เห็นว่า การใช้หุ่นยนต์ในการผลิตรถยนต์ การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ คลังสินค้าและการขนส่ง การฟื้นฟูทางการแพทย์ การช่วยเหลือฉุกเฉิน และสาขาอื่นๆ ได้ขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในปี 2024 (พ.ศ.2567) ขนาดของตลาดหุ่นยนต์ทั่วโลกจะเกิน 65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

ในด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมซึ่งได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย เช่น นโยบายภายในประเทศจีนที่เข้มข้นและตลาดที่เติบโตเต็มที่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ขนาดของตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของจีนยังคงมีแนวโน้มการเติบโต  

 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาขนาดของตลาดยังคงขยายการเติบโต โดยในปี 2022 จะเติบโตถึง 8.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าภายในปี 2024 (พ.ศ.2567) ขนาดของตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในจีนจะเกิน 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

ในด้านของหุ่นยนต์บริการ เช่นเดียวกับการดึงความต้องการในด้านการก่อสร้างและการศึกษา มีศักยภาพทางการตลาดขนาดใหญ่และพื้นที่การพัฒนาสำหรับหุ่นยนต์บริการของจีน โดยในปี 2022 (พ.ศ.2565) ความต้องการในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา และบริการสาธารณะ จะกลายเป็นแรงผลักดันหลักในการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ  
 

 

คาดว่าภายในปี 2024 ขนาดของตลาดหุ่นยนต์บริการของจีนคาดว่าจะเกิน 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ


(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://zhuanlan.zhihu.com/p/557057391 ) 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด