นายกรัฐมนตรีสั่งลดธงครึ่งเสา 1 วัน ไว้อาลัย "อาเบะ ชินโซ" ถึงแก่อสัญกรรม

10 ก.ค. 2565 | 14:10 น.

"อาเบะ ชินโซ" ถึงแก่อสัญกรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศแจ้งด่วนที่สุด สั่งลดธงครึ่งเสา 1 วัน ไว้อาลัย วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง นายอาเบะ ชินโช อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถึงแก่อสัญกรรม จึงเรียน กระทรวง กรม องค์กรอิสระ ด้วย นายอาเบะ ชินโช (Mr. ABE Shinzo) อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565  ขณะมีอายุ 67 ปี นายกรัฐมนตรี จึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อไว้อาลัยแด่นายอาเบะ ชินโซ เป็นเวลา 1 วันทำการ ในวันจันทร์ที่ 11  กรกฎาคม 2565 และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือดำเนินการดังกล่าวต่อไปด้วย

 

 

ประกาศด่วนที่สุด

 

ล่าสุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ ระบุว่า ด้วย นายอาเบะ ชินไซ (Mr.ABE Shinzo) อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ขณะมีอายุ 67 ปี นายกรัฐมนตรี จึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร
เพื่อไว้อาลัยแด่ นายอาเบะ ชินโซ เป็นเวลา 1 วันทำการ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดรงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
10 กรกฎาคม 2565

นายกรัฐมนตรีสั่งลดธงครึ่งเสา 1 วัน ไว้อาลัย \"อาเบะ ชินโซ\" ถึงแก่อสัญกรรม