svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิด "ไทม์ไลน์" ขั้นตอนเตรียมการให้ความช่วยเหลือ 250 คนไทยในยูเครน

23 กุมพาพันธ์ 2565

บรรยากาศก่อนสงครามรัสเซีย-ยูเครนคุกรุ่นใกล้ปะทุ สถานทูตไทยกรุงวอร์ซอ เผยถึงความคืบหน้าและลำดับเหตุการณ์ในการดูแลคนไทยในประเทศยูเครนซึ่งมีอยู่ราว 250 คน และเตรียมการพร้อมอพยพทันทีเมื่อถึงเวลาจำเป็น

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ซึ่งดูแลอาณาเขต ยูเครน ด้วย รายงานความคืบหน้าใน การดูแลคนไทยในยูเครน โดยระบุมีการตั้ง กลุ่มไลน์พิเศษ ขึ้นมา เพื่อการติดต่อสื่อสารและเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพทั้งรับคนไทยกลับประเทศ หรือเดินทางเข้าโปแลนด์เพื่อความปลอดภัย

 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ได้โพสต์ลงใน เพจเฟซบุ๊ก วันนี้ (23 ก.พ.) เกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนยูเครน และการดูแลคนไทยในยูเครนว่า ได้ตั้งกลุ่มไลน์พิเศษขึ้นมาสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และกลุ่มคนไทยในยูเครนที่มีประมาณ 250 คน เพื่อแจ้งข่าวสารที่สำคัญและเป็นช่องทางติดต่อระหว่างกันอย่างทันท่วงที

 

ไทม์ไลน์เตรียมการให้ความช่วยเหลือ 250 คนไทย

  • โดยก่อนหน้านี้ เมื่อ วันที่ 13 ก.พ. ทางสถานทูตฯ ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกประกาศเตือนคนไทยที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยูเครนในระยะนี้ เนื่องจากความตึงเครียดบริเวณชายแดนยูเครนและขอให้คนไทยในยูเครนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ไทม์ไลน์การให้ความช่วยเหลือคนไทยในยูเครน

  • ขณะเดียวกันเมื่อ วันที่ 13-15 ก.พ.ที่ผ่านมา นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และทีมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยังเมืองลวีฟของยูเครน เพื่อสำรวจความพร้อมในการที่จะใช้เมืองลวีฟ เป็นฐานในการอพยพคนไทยกลับประเทศไทย หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยเครื่องบิน หรือให้เดินทางเข้าโปแลนด์เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ทางคณะฯ ได้พบหารือกับผู้จัดการสนามบินนานาชาติเมืองลวีฟ สำรวจเส้นทางจากเมืองลวีฟไปยังกรุงวอร์ซอ สำรวจโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ศูนย์ตรวจ Covid-19 ฯลฯ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เดินทางไป ร้านสปา "Wai Thai" (ไหว้ไทย) เพื่อเยี่ยมคนไทยในพื้นที่และ สอบถามความเป็นอยู่และสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงได้มอบข้าวหอมมะลิให้ด้วย

ไทม์ไลน์การช่วยเหลือคนไทยในยูเครน

  • จากนั้น วันที่ 17 ก.พ. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมประชุมกับกรมการกงสุลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลคนไทยในยูเครนหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงหารือกับทางการยูเครนและโปแลนด์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชุมชนไทยในยูเครนหากมีความจำเป็น (อ่านเพิ่มเติมกต.เตรียมพร้อม 3 แนวทางอพยพคนไทยในยูเครนหากจำเป็น)
  • ล่าสุด วันที่ 22 ก.พ. กรมการกงสุลได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนยูเครน โดยขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยูเครน หากไม่จำเป็นในระยะนี้ โดยระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ได้พัฒนาความตึงเครียดในเมืองโดเนตสค์ (Donetsk) และเมืองลูฮันสค์ (Luhansk) มากขึ้นตามลำดับ “กรมการกงสุลจึงขอประกาศแจ้งเตือนขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าว และขอให้ผู้ที่พำนักอาศัยในยูเครน ติดตามสถานการณ์ และข่าวสารอย่างใกล้ชิด”

 

  • วันพุธที่ 23 ก.พ. เอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดพบปะหารือทางไกลกับผู้แทนพนักงานร้านไทยในเมืองต่าง ๆ ของยูเครน  เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาหรือข้อกังวลของชุมชนไทยในยูเครนด้วย

 

กรณีที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (สาธารณรัฐโปแลนด์) ได้ที่ หมายเลขฉุกเฉิน: +48-696-642-348 (ตลอด 24 ชม.)

ช่องทางติดต่อประสานขอความช่วยเหลือ