“สี จิ้นผิง”ถก“ไบเดน”เน้นย้ำอยู่ร่วมกันอย่างสันติ-ร่วมมือกันแบบ win-win

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 พ.ย. 2564 เวลา 8:28 น. 114

“พล.ต.ไชยสิทธิ์”ประมวลผลหารือ“สี จิ้นผิง-โจ ไบเดน” ย้ำ “อยู่ร่วมกันอย่างสันติ-ร่วมมือกันแบบ win-win-จัดการความแตกต่างและประเด็นที่ละเอียดอ่อนในลักษณะที่สร้างสรรค์-คำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน”

วันนี้(19 พ.ย.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้จัดการประชุมผ่านทางวิดีโอ เมื่อเช้าวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔

 

โดยทั้งสองฝ่ายได้สื่อสารและแลกเปลี่ยนเชิงลึกในประเด็นทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งประเด็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนประเด็นสำคัญที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน ซึ่ง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีข้อเสนอดังนี้
 

ในการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ควรยึดหลัก ๓ ประการในการอยู่ร่วมกันในยุคใหม่ ได้แก่  
ประการแรก การความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพระบบสังคมและเส้นทางการพัฒนาของกันและกัน เคารพผลประโยชน์หลักของกันและกันรวมทั้งข้อกังวลหลัก โดยเคารพสิทธิในการพัฒนาของกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนจัดการความแตกต่าง และแสวงหาจุดร่วมในขณะที่สงวนความแตกต่าง

 

ประการที่สอง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การไม่ขัดแย้งและการไม่เผชิญหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทั้งสองฝ่ายต้องยึดถือ โดยจีนและสหรัฐฯ สามารถ "อยู่ร่วมกันได้" และสามารถเพิ่มคำได้อีกสองคำ นั่นคือ “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” 

                                 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

ประการที่สาม การให้ความร่วมมือแบบ win-win โดยผลประโยชน์ของจีนและสหรัฐฯ ปะปนกันอย่างลึกซึ้ง ซึ่งความร่วมมือจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และการต่อสู้จะส่งผลเสียต่อทั้งสองฝ่าย

 

นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า จีนและสหรัฐฯ ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมใน 4 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก การแสดงความรับผิดชอบของมหาอำนาจหลัก และนำประชาคมระหว่างประเทศให้ร่วมมือกันในการตอบสนองต่อความท้าทาย ทั้งนี้ โครงการริเริ่มระดับโลกที่เสนอโดยจีนนั้นเปิดกว้างสำหรับสหรัฐฯ  และหวังว่าสหรัฐฯ จะทำเช่นเดียวกัน  

 

ประการที่สอง การมีจิตวิญญาณแห่งความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับและในด้านต่างๆ เพื่ออัดฉีดพลังงานเชิงบวกมากขึ้นในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ  

 

ประการที่สาม การจัดการความแตกต่างและประเด็นที่ละเอียดอ่อนในลักษณะที่สร้างสรรค์เพื่อป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ตกอยู่ในสภาวะที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งแน่นอนว่าจีนต้องปกป้องอำนาจอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของตนเอง โดยหวังว่าสหรัฐฯ จะจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างรอบคอบ (กรณีไต้หวัน)  

 

ประการที่สี่ การเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค จีนและสหรัฐฯ ควรทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันปกป้องสันติภาพของโลก ส่งเสริมการพัฒนาระดับโลก รวมทั้งรักษาระเบียบระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล 

 

บทสรุป ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า จีนและสหรัฐฯ ควรรักษาระบบระหว่างประเทศโดยให้สหประชาชาติเป็นแกนหลัก ระเบียบระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ และบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ 

 

รวมทั้งได้เน้นย้ำว่า จีนและสหรัฐฯ เป็นเรือขนาดยักษ์ 2 ลำที่แล่นอยู่ในทะเล ต้องทำให้หางเสือมั่นคง เพื่อให้เรือขนาดยักษ์ 2 ลำของจีนและสหรัฐฯ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน ต้านลมและคลื่นโดยไม่หันเห ชะงัก หรือ ชนกัน

 

 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/web/tpxw/t1919210.shtml )

แท็กที่เกี่ยวข้อง