svasdssvasds

“สี จิ้นผิง”เรียกร้องประชาชนทุกประเทศร่วมแรงร่วมใจเอาชนะโควิด-19

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 พ.ย. 2564 เวลา 7:19 น.

“สี จิ้นผิง”ย้ำโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังประสบอุปสรรค เรียกร้องประชาชนทุกประเทศร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะความยากลำบากด้วยกัน จีนยินดีร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง เพื่อให้สายลมฤดูใบไม้ผลิแห่งการเปิดกว้างทำให้โลกอบอุ่น

 

วันนี้(7 พ.ย.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน” (China International Import Expo : CIIE) ครั้งที่ ๔ ผ่านระบบทางไกลเมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๔ และกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ให้สายลมแห่งการเปิดกว้างนำความอบอุ่นมาสู่โลก” ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. จีนยึดหลักที่ว่า คำมั่นสัญญาต้องได้รับการปฏิบัติ และการปฏิบัติต้องให้ได้ผลมาโดยตลอด ทั้งนี้ การเปิดกว้างเป็นจุดเด่นของจีนในยุคปัจจุบัน

 

 ปีนี้เป็นวาระครบรอบ ๒๐ ปีที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก จีนได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาการเข้าร่วมเป็นภาคีอย่างรอบด้าน อัตราภาษีศุลกากรโดยรวมลดลงจาก ๑๕.๓% เป็น ๗.๔%  ซึ่งต่ำกว่า ๙.๘% ที่จีนได้รับปากไว้  

 

รัฐบาลจีนได้ทบทวนและแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับกว่า ๒,๓๐๐ ฉบับ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขกว่า ๑๙๐,๐๐๐ ฉบับ ได้ช่วยปลดปล่อยศักยภาพของตลาดและพลังทางสังคม

และนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา  จีนได้จัดหาหน้ากากอนามัยประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านชิ้น ชุดป้องกันกว่า ๔,๐๐๐ ล้านชุด ชุดทดสอบกว่า ๖,๐๐๐ ล้านชิ้น และวัคซีนกว่า ๑,๖๐๐ ล้านโดสให้แก่ประชาคมโลก  จีนได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขันในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรค  สนับสนุนการยกเว้นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

 

๒. ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา ขนาดเศรษฐกิจของจีนได้เติบโตขึ้นจากอันดับที่ ๖ มาเป็นอันดับที่ ๒ ของโลก การค้าสินค้าจากอันดับที่ ๖ มาเป็นอันดับแรก และการค้าภาคบริการจากอันดับที่ ๑๑ มาเป็นอันดับ ๒  ของโลก   

 

นอกจากนี้ การดึงดูดทุนต่างชาติติดอันดับ ๑ ในบรรดาประเทศกำลังพัฒนา และการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) ก็ได้เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ ๒๖ มาเป็นอันดับที่ ๑  ของโลก ช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมานี้ เป็น ๒๐ ปีที่จีนปฏิรูปในระดับลึกซึ้งและเปิดประเทศอย่างรอบด้าน

 

๓. นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเป็นต้นมา  จีนขยายการเปิดกว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคลื่นการพัฒนาลูกใหม่ภายในประเทศ พร้อมทั้งส่งแรงผลักดันใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจโลกด้วย 

 

๓.๑ ประการแรก จีนจะปกป้องลัทธิพหุภาคีนิยมที่แท้จริงอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ 

 

๓.๒ ประการที่สอง จีนจะแบ่งปันโอกาสทางการตลาดกับนานาประเทศอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  จีนมีประชากรมากกว่า ๑,๔๐๐ ล้านคนและมีกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางมากกว่า ๔๐๐ ล้านคน แต่ละปีจีนนำเข้าสินค้าและบริการประมาณ ๒.๕ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก

 

๓.๓ ประการที่สาม จีนจะผลักดันการเปิดประเทศในระดับสูงอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่   

 

๓.๔ ประการที่สี่ จีนจะปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของโลกอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ จีนจะเข้าร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือของกลไกต่างๆ เช่น สหประชาชาติ, องค์การการค้าโลก, กลุ่ม G20,  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปค) และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และผลักดันการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเสริมสร้างการค้าและการลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล ความเป็นสีเขียวและคาร์บอนต่ำ เป็นต้น

 

บทสรุป ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังประสบอุปสรรค ดังนั้น ประชาชนทุกประเทศต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเอาชนะความยากลำบากด้วยกัน โดยจีนยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกับนานาประเทศ ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง เพื่อให้สายลมฤดูใบไม้ผลิแห่งการเปิดกว้างทำให้โลกอบอุ่น

 

 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://language.chinadaily.com.cn/a/202111/05/WS618485bea310cdd39bc73799.html )

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด