“วิษณุ”เปิดไทม์ไลน์“ครม.ใหม่”เข้าทำหน้าที่ได้ปลายเดือน ก.ย. นี้

23 ส.ค. 2566 | 08:27 น.

“วิษณุ”ไล่ไทม์ไลน์“ครม.ใหม่” เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ก่อนสิ้นเดือนก.ย.นี้ ชี้รัฐบาลรักษาการมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องแต่งตั้ง ตำรวจ ทหาร ที่ไม่ต้องเข้า ครม. ไม่มีข้อห้ามตาม รธน. ไปก่อน

วันนี้ (23 ส.ค.66) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรอบเวลาการทำงานของคณะรัฐมนตรีรักษาการ ว่า คาดว่าหลังจากมีนายกรัฐมนตรีที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว จะยังไม่สามารถทำงานได้ เพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณ

จึงคาดว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีกว่าจะได้รายชื่อน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคงต้องใช้เวลาตรวจสอบประวัติอีก 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการทูลเกล้าฯ ถวายสัตย์ฯอีก 1 สัปดาห์ รวมเป็น 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นน่าจะได้คณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เป็นการคาดคะเนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และเป็นการนับอย่างเร็ว ดังนั้นจึงทำให้การประชุมครม.ของชุดรักษาการ ยังคงมีอยู่ไปทุกสัปดาห์ แต่อาจมีเรื่องพิจารณาน้อยลง

อย่างไรก็ตาม แม้ครม.ชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว ก็ยังปฏิบัติงานไม่ได้ จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ภายใน 15 วันหลังการถวายสัตย์ 

“ที่บอกให้เก็บเรื่องไว้รอรัฐบาลใหม่ บางเรื่องเก็บได้ เช่น เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย นายกฯ จะส่งกลับคืน เพราะเห็นว่าน่าจะรอได้ แต่สำหรับบางตำแหน่ง เช่น ตำรวจ ทหาร ที่ไม่ต้องเข้า ครม. ไม่มีข้อห้ามในรัฐธรรมนูญ และมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็ต้องดำเนินการไปพลางก่อนในขณะนี้”

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงไทม์ไลน์ที่คาดว่าครม.ชุดใหม่จะเริ่มทำหน้าที่ได้ว่า คาดว่าช่วงกลางเดือนกันยายน แต่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินหลังการแถลงนโยบายซึ่งคาดว่าเป็นปลายเดือนกันยายน 

เมื่อถามว่าในส่วนของปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงพลังงาน ที่กำลังเกษียณอายุราชการจะแต่งตั้งได้เลยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า คิดว่าจะไม่ตั้ง ให้รองปลัดกระทรวงฯ รักษาการไปก่อน