เช็กที่นี่! กกต.เผยแพร่อย่างเป็นทางการ 500 ส.ส.

20 มิ.ย. 2566 | 05:04 น.

กกต.เผยแพร่รายชื่อ ส.ส. 500 คน อย่างเป็นทางการแล้ว ทาง เว็บไซต์ กกต. หลังประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ 500 คน เชิญชวนประชาชนตรวจดูรายชื่อได้

 
วันนี้ (20 มิ.ย. 66)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดเผยประกาศ หลัง กกต.ได้ตรวจสอบเบื้องต้น หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  14  พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ    และได้คำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน  จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตามประกาศ รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาในวันดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัคร หรือ ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือ รู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  

โดยสามารถตรวจดูรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา และเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต.

                                 เช็กที่นี่! กกต.เผยแพร่อย่างเป็นทางการ 500 ส.ส.

คลิกที่นี่ดูรายชื่อ ส.ส. 500 คน https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=26
 

                        เช็กที่นี่! กกต.เผยแพร่อย่างเป็นทางการ 500 ส.ส.