เปิดไทม์ไลน์สภาผู้แทนฯ 15 ก.ค.เลือกนายกฯ

20 มิ.ย. 2566 | 04:15 น.

สำนักงานประธานสภาฯเปิดไทม์ไลน์เลือกนายกฯ คาด 4 ก.ค.ประชุมสภาครั้งแรก เลือกประธานสภาฯและรองประธาน จากนั้น 15 ก.ค.นี้ เลือกนายกฯ

 สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการสู่วันเลือกตั้งนายกฯคนที่ 30 โดย คาดว่าวันที่ 15 กรกฎาคม จะเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับเป็นนายกรัฐมนตรี 

ทั้งนี้ตามขั้นตอนโดยสรุปภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)การพิจารณารับรอง ส.ส.  ในวันที่ 20-24 มิถุนายน นี้ ทางสำนักงานสภาฯจัดให้มีการรายงานตัวยื่นหนังสือรับรองของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100  คนและส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 400 คน ตามรายละเอียดดังนี้

เปิดไทม์ไลน์สภาผู้แทนฯ 15 ก.ค.เลือกนายกฯ หมายเหตุ:ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  400 คน

เปิดไทม์ไลน์สภาผู้แทนฯ 15 ก.ค.เลือกนายกฯ