เปิดโฉม 71 ส.ส.เขต จาก 82 คน กกต.ปล่อยผีรับรองก่อนสอยทีหลังใน 1 ปี

19 มิ.ย. 2566 | 10:07 น.

เปิดโฉม 71 ส.ส.เขต จาก 82 คน ที่กกต.รับรองก่อนแล้วรอสอยภายหลัง “ภูมิใจไทย” มากสุด คนดังทั้ง "รักชนก ศรีนอก-เอกราช ช่างเหลา-ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์- ไผ่ ลิกค์" หากเชื่อว่าทุจริตชงศาลฎีกาถอนสิทธิ สั่งเลือกตั้งใหม่ใน 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

วันนี้(19 มิ.ย.66) ภายหลัง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงภายหลังการประชุม กกต.ว่า ที่ประชุมกกต.มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 400 คน และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 100 คน รวม 500 คน 
โดยในส่วนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีส.ส.กลุ่มที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 318 คน ส่วนกลุ่มส.ส.ที่มีเรื่องร้องเรียน 82 คน

ทั้งนี้ กกต.ยังมีอำนาจพิจารณาการสืบสวนไต่สวน ตามมาตรา 138 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ซึ่งหลังการเลือกตั้งหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต กกต.จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีการแชร์ข้อมูลเอกสารที่เป็นข้อมูล มี ส.ส. 71 คน 71 เขต ที่มีเรื่องร้องคัดค้าน จาก 8 พรรคการเมืองใน 37 จังหวัด โดยพรรคที่มีเรื่องร้องคัดค้านมากสุดคือ พรรคภูมิใจไทย 21 เขต

รองลงมา คือ พรรคเพื่อไทย 20 เขต พรรคพลังประชารัฐ 14 เขต พรรคก้าวไกล 7 เขต พรรครวมไทยสร้างชาติ 3 เขต พรรคประชาธิปัตย์ 3 เขต พรรคไทยสร้างไทย 2 เขต และพรรคเพื่อไทรวมพลัง 1 เขต โดยมีรายละเอียดดังนี้

พรรคก้าวไกล 

กทม.เขต 28 น.ส.รักชนก ศรีนอก
ชลบุรี เขต 8 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ
เชียงใหม่ เขต 1 ก้าวไกล น.ส.เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ก้าวไกล นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง
ชลบุรี เขต 9 ก้าวไกล นายยอดชาย พึ่งพร
พิษณุโลก เขต 1 ก้าวไกล นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
ภูเก็ต เขต 1 ก้าวไกล ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ

พรรคภูมิใจไทย 

กาญจนบุรี เขต 3 ภูมิใจไทย นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
ชัยภูมิ เขต 3 ภูมิใจไทย นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
ขอนแก่น เขต 4 ภูมิใจไทย นายเอกราช ช่างเหลา
ขอนแก่น เขต 11 ภูมิใจไทย นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์
นครศรีธรรมราช เขต 7 ภูมิใจไทย นายษฐา ขาวขำ
นครศรีธรรมราช  เขต 8 ภูมิใจไทย นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล
บึงกาฬ เขต 2 ภูมิใจไทย นายสุวรรณา กุมภิโร

บุรีรัมย์ เขต 4 ภูมิใจไทย นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
บุรีรัมย์ เขต 5 ภูมิใจไทย นายโสภณ ซารัมย์
บุรีรัมย์ เขต 6 ภูมิใจไทย นายศักดิ์ ซารัมย์
บุรีรัมย์ เขต 7 ภูมิใจไทย นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน
พระนครศรีอยุธยา เขต 3 ภูมิใจไทย น.ส.พิมพฤดา ตันจรารักษ์
พระนครศรีอยุธยา เขต 5 ภูมิใจไทย นายประดิษฐ์ สังขจาย
พังงา เขต 1 ภูมิใจไทย นายอรรถพล ไตรศรี
พิจิตร เขต1 ภูมิใจไทย นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์
เพชรบุรี เขต 2 ภูมิใจไทย นายฤกษ์ อยู่ดี
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภูมิใจไทย นายสังคม แดงโชติ

ศรีสะเกษ เขต 3 ภูมิใจไทย นายธนา กิจไพบูลย์ชัย
ศรีสะเกษ เขต 8 ภูมิใจไทย นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
อำนาจเจริญ เขต 1 ภูมิใจไทย นางสุขสมรวย วันทนียกุล
อำนาจเจริญ เขต 2 ภูมิใจไทย นางญาณีนาถ เข็มนาค

เพื่อไทย 

กาญจนบุรี เขต 1 เพื่อไทย นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์
กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อไทย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
ฉะเชิงเทรา เขต 3 เพื่อไทย นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ 
ชัยภูมิ เขต 5 เพื่อไทย นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์
นครพนม เขต 1 เพื่อไทย นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์
นครพนม  เขต 2 เพื่อไทย นางมนพร เจริญศรี

นครราชสีมา เขต 5 เพื่อไทย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
นครราชสีมา เขต 10 เพื่อไทย นายอภิชา เลิศพชรกมล
นครราชสีมา เขต 12 เพื่อไทย นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล
มหาสารคาม เขต 2 เพื่อไทย นายไชยวัฒนา ติณรัตน์
เลย เขต 1 เพื่อไทย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
เลย เขต 2 เพื่อไทย นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ
เลย เขต 4 เพื่อไทย นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์

ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อไทย นายธเนศ เครือรัตน์
ศรีสะเกษ เขต 2 เพื่อไทย นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์
อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อไทย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
อุบลราชธานี  เขต 4 เพื่อไทย น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี
อุบลราชธานี  เขต 7 เพื่อไทย น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ
สกลนคร เขต 4 เพื่อไทย นายพัฒนา สัพโส
สระแก้ว เขต 3 เพื่อไทย นายสรวงศ์ เทียนทอง

พลังประชารัฐ 

กำแพงเพชร เขต 1 พลังประชารัฐ นายไผ่ ลิกค์
ชลบุรี เขต 10 พลังประชารัฐ นายสะถิระ เผือกประพันธุ์
ชัยภูมิ  เขต 7 พลังประชารัฐ นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ
เชียงใหม่ เขต 9 พลังประชารัฐ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ
ตรัง เขต 2 พลังประชารัฐ นายทวี สุระบาล
พังงา เขต 2 พลังประชารัฐ นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์

เพชรบูรณ์ เขต 2 พลังประชารัฐ นายจักรัตน์ พั้วช่วย
เพชรบูรณ์ เขต 5 พลังประชารัฐ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
เพชรบูรณ์ เขต 6 พลังประชารัฐ นายอัคร ทองใจสด
มุกดาหาร เขต 1 พลังประชารัฐ นายวิริยะ ทองผา
ร้อยเอ็ด เขต 3 พลังประชารัฐ นางรัชนี พลซื่อ

สกลนคร เขต 5 พลังประชารัฐ นายชัยมงคล ไชยรบ
สระแก้ว เขต 1 พลังประชารัฐ นางขวัญเรือน เทียนทอง
สิงห์บุรี เขต 1 พลังประชารัฐ นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

รวมไทยสร้างชาติ 

นครศรีธรรมราช เขต 10 รวมไทยสร้างชาติ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
พิษณุโลก เขต 3 รวมไทยสร้างชาติ นายพงษ์มนู ทองหนัก
สุราษฎร์ธานี เขต 2 รวมไทยสร้างชาติ นายพิพิธ รัตนรักษ์

ประชาธิปัตย์ 

นครศรีธรรมราช เขต 9 ประชาธิปัตย์ นางอวยพรศรี เชาวลิต
พัทลุง เขต 1 ประชาธิปัตย์ นางสุพัชรี ธรรมเพชร
สงขลา เขต 5 ประชาธิปัตย์ นายเดชอิศม์ ขาวทอง

ไทยสร้างไทย 

ยโสธร เขต 1 ไทยสร้างไทย นางสุภาพร สลับศรี
อุดรธานี เขต 3 ไทยสร้างไทย นายหรั่ง ธุระพล

เพื่อไทรวมพลัง 

เขต 10 เพื่อไทรวมพลัง นายสมศักดิ์ บุญประชม