เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ทำอย่างไร เริ่มกี่โมงถึงเวลาไหน ใช้อะไรบ้าง

06 พ.ค. 2566 | 10:00 น.

เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ทำอย่างไร เริ่มกี่โมงถึงเวลาไหน ใช้อะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว หลังใกล้จะถึงกำหนดเวลาที่ประชาชนคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องไปใช้สิทธิ์

เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ทำอย่างไร เริ่มกี่โมงถึงเวลาไหน ใช้อะไรบ้างเป็นประเด็นที่กำลังได้รีบความสนใจเป้นอย่างมาก 

หลังจากที่ใกล้จะถึงกำหนดการที่ประชาชนคนไทยนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไปทำหน้าที่ใช้สิทธิ์ตามหลักประชาธิปไตย

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าพบว่า 

เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 2566 กำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 

เวลา 

  • 08.00-17.00 น. 

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเดินทางไปใช้สิทธิตามหน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  • ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต สามารถตรวจสอบลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่นี่คลิก หรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote

ยื่นหลักฐานแสดงตน

  • ไปยังจุดเลือกตั้งที่เรามีรายชื่อใช้สิทธิ แล้วยื่นแสดงบัตรประชาชน (หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ที่หน่วยงานรัฐออกให้) ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

  • บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ แบ่งเป็นสีม่วง (เลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต) และสีเขียว (เลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ) เจ้าหน้าที่จะให้บัตรพร้อมซองใส่บัตรเลือกตั้งแก่เรา ให้ลงลายมือชื่อ (หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรทั้ง 2 ใบ)

เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง

  • ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ✘ เพื่อลงคะแนนลงในช่องทำเครื่องหมายของบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ โดยแต่ละใบจะเลือกกาได้เพียง 1 ช่องเท่านั้น

พับบัตรเลือกตั้งใส่ซองปิดผนึก

  • หลังจากลงคะแนนทำเครื่องหมาย ✘ ลงบนบัตรทั้ง 2 ใบเรียบร้อยแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้ง แล้วใส่ลงในซองพร้อมปิดผนึกให้เรียบร้อย ก่อนจะเดินออกจากคูหา

มอบซองให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับ

  • กรรมการประจำที่เลือกตั้งจะลงลายมือชื่อกำกับตรงรอบต่อผนึกซอง ปิดซองด้วยเทปกาวใส แล้วยื่นซองกลับให้แก่เรา

หย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้งด้วยตัวเอง

  • นำซองใส่บัตรเลือกตั้งไปหย่อนใส่ลงหีบเลือกตั้งด้วยตัวเอง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

วิธีใช้บัตรเลือกตั้ง 2566

บัตรเลือกตั้งที่จะใช้สำหรับการเลือกตั้งประจำปี 2566 มีทั้งหมด 2 ใบ โดยจะเป็นบัตรสีม่วง และบัตรสีเขียว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บัตรเลือกตั้งสีม่วง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เลือกเบอร์ผู้สมัคร ส.ส.)

  • เป็นการเลือกเบอร์ผู้สมัครฯ ที่เราชื่นชอบ บัตรใบนี้จะมีหมายเลขผู้สมัครและช่องกากบาทให้เลือกกา แต่จะไม่มีสัญลักษณ์พรรคการเมืองและชื่อผู้สมัครปรากฏบนบัตร ต้องเช็กให้ดีว่าผู้สมัครในเขตที่ต้องการเลือกนั้นหมายเลขอะไร

บัตรเลือกตั้งสีเขียว ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกเบอร์พรรคการเมือง)

  • เป็นการเลือกเบอร์พรรคการเมืองที่ชื่นชอบ บัตรใบนี้จะหมายเลข สัญลักษณ์ และชื่อพรรคการเมืองปรากฏอยู่บนบัตร 

เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ต้องใช้อะไรบ้าง

ประชาชนสัญชาติไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งประจำปี 2566 ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งตามกำหนด หรือเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ให้เตรียม "บัตรประชาชนตัวจริง" เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเลือกตั้ง

ในกรณีที่ไม่สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงไปได้ สามารถเปิดผ่านแอปพลิเคชันแสดงบัตรประชาชนของหน่วยงานรัฐ หรือแสดงหลักฐานอื่นๆ ที่หน่วยงานรัฐออกเอกสารให้ เช่น ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง โดยจะต้องมีรูปถ่ายใบหน้าและหมายเลขบัตรประชาชนที่เห็นได้ชัดเจน

ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง