svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เพื่อไทย แก้ปัญหาปุ๋ยแพง ผุดโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย

02 พฤษภาคม 2566

เพื่อไทย ชูแก้ปัญหาปุ๋ยแพง ผุดโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย ผลิตปุ๋ยป้อนเกษตรกรในรัศมี 10 กิโลเมตร ส่งเสริมผลิตปุ๋ยสั่งตัดอย่างจริงจัง หนุนเหมืองโปแตชภายใต้เงื่อนไขต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย

"ฐานเศรษฐกิจ" จัดงานสัมมนา THE BIG ISSUE ปุ๋ยแพง : วาระเร่งด่วนประเทศไทย ทางรอดเกษตรกร ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยในช่วงของดีเบตในหัวข้อ "นโยบายพรรคกับการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิต-ปุ๋ยแพง" ซึ่งมีตัวแทนจาก 6 พรรคการเมืองต่าง ๆ เข้าร่วม 

นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ คณะกรรมการเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร กรณีการนำเข้าแม่ปุ๋ยซึ่งมีปัญหามากสำหรับประเทศไทย

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลจะมีช่วงที่แม่ปุ๋ยมีราคาถูก ดังนั้น ทางพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเรื่องของทุนปลอดดอกเบี้ยเพื่อช้อนซื้อช่วงที่แม่ปุ๋ยมีราคาถูกมากซึ่งจะประหยัดปุ๋ยต้นทางได้

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยสั่งตัดอย่างจริงจังทั่วประเทศโดยบริษัทขนาดใหญ่จะมีมาตรการของรัฐเข้าไปช่วยเหลือ นอกจากนี้สนับสนุนในท้องถิ่นให้มีโรงปุ๋ย หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย ผลิตปุ๋ยได้ 4,000 ตัน เพื่อขายปุ๋ยให้เกษตรกรในรัศมี 10 กิโลเมตร เป็นปุ๋ยที่มีแร่ธาตุที่เหมาะกับสภาพดินในอำเภอนั้น ๆ 

พร้อมกันนี้จะมีการตั้ง KPI ให้กับกระทรวงเกษตรฯ หากไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ 20-30 % ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ รวมถึงการใช้หากไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ 20-30 % ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่อความแม่นยำเรื่องน้ำ-ปุ๋ย ต้องทำเป็นแปลงใหญ่ มีการบริหารเหมือนบริษัทเอกชน โดยทำเป็นตัวอย่าง 10 ศูนย์เกษตรก้าวหน้า กระจายอยู่ทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ทางพรรคตั้งเป้าขยายพื้นที่ชลประทานให้มากขึ้นเนื่องจากเกษตรกรในเขตชลประทานมีรายได้มากกว่านอกเขตชลประทานกว่า 3 เท่า ให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร ดีกว่าเอาเงินไปแจกเขา

ในส่วนของการผลิตปุ๋ยต้นน้ำ คือ การทำเหมืองโปแตชนั้นยังต้องมีซึ่งทางพรรคสนับสนุนการทำเหมืองโปแตชโดยให้มีอุตสาหกรรมการผลิตแม่ปุ๋ยในไทยบนหลักการณ์ต้องเกิดและแบ่งปันประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย

ขณะเดียวกันต้องจัดโซนนิ่งที่มีการทำเหมืองโปแตชอย่างชัดเจนโดยย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ สำหรับปุ๋ยโปแตชที่ผลิตภายในประเทศต้องมีราคาถูกกว่าปุ๋ยนำเข้า 20 %