svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปชป.ยินดีพิจารณา 5 ข้อเสนอภาคประชาชน เดินหน้าโฉนดชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน

01 เมษายน 2566

ปชป.ยินดีพิจารณา 5 ข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าโฉนดชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน สิทธิชุมชน สวัสดิการรัฐและกระจายอำนาจ ยืนยันส่งตัวแทนพรรคร่วมเวทีดีเบต ม.ธรรมศาสตร์

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงวันนี้ (1เม.ย.) ว่า พรรคประชาธิปัตย์ยินดีพิจารณาข้อเสนอ 5 ข้อของภาคประชาชน และจะส่งตัวแทนพรรคร่วมเวทีภาคประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ส่วนใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บางส่วนเป็นนโยบายที่ประกาศไปแล้ว เช่น โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน การปฏึรูปที่ดิน การจัดที่อยู่อาศัย 1  ล้านหลัง การออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง การออกกรรมสิทธิ์ทำกินในที่ดินของรัฐทุกประเภท การกระจายอำนาจ การปฏิรูประบบราชการและกระบวนการยุติธรรม นโยบายเพศสภาพและชาติพันธ์ นโยบายรัฐสวัสดิการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”

ทั้งนี้อาจมีรายละเอียดในทางปฏิบัติที่จะต้องประชุมหารือกับภาคประชาชนกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีคณะกรรมการนโยบายหลายชุด ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอทั้ง 5 รวมทั้งบางประเด็นบางนโยบายที่จะหยิบยกขึ้นหารือเพิ่มเติมกับภาคประชาชน เช่น การปราบปรามการทุจริตที่ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข เป็นต้น

สำหรับข้อเสนอระดับนโยบาย 5 ด้านของภาคประชาชน ประกอบด้วย ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ในนามเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด นำโดย นายสมนึก พุฒนวล นางณัฐธยาน์ แท่นมาก นางกันยา ปันกิตติ นางอารี สุขสม นายบุญ แซ่จุง ที่ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชนต่อพรรคการเมืองต่างๆ ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ความว่า 

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.) สมาชิกพีมูฟ (P-Move) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยึดแย่งทรัพยากรธรรมชาติ และไร้โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จําเป็นในการดำรงชีวิต เป็นกลุ่มขบวนชาวบ้านที่อยู่ในสภาวะของการดิ้นรนต่อสู้เพื่อแสวงหาปัจจัยการผลิตที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต

โดยเคลื่อนไหวผลักดันเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรม สิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และ “สิทธิชุมชน” ซึ่งเป็น 1 ใน 8 เครือข่ายขบวนประชาชนจากทั่วประเทศ มีดังนี้ 

1.ที่ดินและที่อยู่อาศัย ที่ดินคือชีวิต ที่ดินไม่ใช่สินค้า เสนอให้ออกกฎหมายรับรองโฉนดชุมชน ออกกฎหมายธนาคารที่ดินตามเจตนารมณ์ประชาชน จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 

2.เสรีภาพ กระบวนการยุติธรรม แก้ไขกฎรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการประชาธิปไตย นิรโทษกรรม คดีทางนโยบายที่เกี่ยวกับปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ปรับปรุงกองทุนยุติธรรม ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ด้วยปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แก้กฎหมาย แก้ระเบียบกฎกระทรวง ให้รองรับสิทธิชุมชน 

3.แก้ไขปัญหาสิทธิ สถานะและชาติพันธุ์

4.ดำเนินการด้านรัฐสวัสดิการ และการกระจายอำนาจ 

และ 5.พัฒนาสาธารณูปโภค โดยทั้ง 5 ด้านเพื่อให้พรรคการเมืองต่างๆ นําไปพิจารณากำหนดเป็นนโยบายของพรรค เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านแนวทาง และกระบวนการประชาธิปไตย

“พรรคประชาธิปัตย์พร้อมรับข้อเสนอที่ทางขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จะยื่นข้อเสนอนโยบาย ณ ที่ทำการพรรค ในวันที่ 5 เม.ย.2566 และยินดีส่งตัวแทนพรรคร่วมเวทีภาคประชาชนเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง ในวันที่ 6 เม.ย.2566 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 77 ปีของการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์” นายอลงกรณ์ ระบุ