ปชป.หนุนพลังหญิง พัฒนาชาติ ชูบทบาทสตรี สู้ศึกเลือกตั้ง

08 มี.ค. 2566 | 07:36 น.

ปชป.ชูพลังหญิง พัฒนาประเทศ ส่งเสริมบทบาทสตรี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียม มีบทบาททางการเมือง

8 มี.ค.2566 วันสตรีสากล สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)จำนวน 12 คน นำโดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และรองหัวหน้าพรรค พร้อมด้วย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล และกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) น.ส.ตั้น จิตภัสร์ กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรค

น.ส.วทันยา บุนนาค ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมือง รวมถึงว่าที่ผู้สมัครส.ส.หญิง และคณะทำงานหญิง แสดงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ ในการขับเคลื่อนบทบาทของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค.


น.ส.รัชดา กล่าวว่า พรรคให้ความสำคัญกับผู้หญิง พร้อมเป็นตัวแทนของผู้หญิงไปขับเคลื่อนพลังหญิงให้เป็นพลังของสังคม และส่งเสริมบทบาท ความเท่าเทียมของสตรี และความหลากหลายทางเพศ พร้อมเดินหน้าแก้ไขความไม่เสมอภาค ปัญหาการกีดกันระหว่างเพศ ปัญหาการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งเราจะสร้างความเข้มแข็ง ให้ผู้หญิงมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

โดยได้กำหนดนโยบายทุกด้านอย่างครอบคลุม เพราะมั่นใจว่าพลังหญิงจะไปสร้างคน สร้างเงิน สร้างชาติ เราจะสนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาททางการเมือง เพราะปัญหาและสิ่งที่ผู้หญิงประสบ ไม่มีใครเข้าใจถึงหัวอกของผู้หญิง ได้ดีกว่าผู้หญิงด้วยกันอย่างแน่นอน

ปชป.หนุนพลังหญิง พัฒนาชาติ  ชูบทบาทสตรี สู้ศึกเลือกตั้ง

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ถ้าจะแก้ปัญหาผู้หญิงให้ตรงจุด จะต้องมีนักการเมืองผู้หญิง เพื่อไปเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนและหน่วยงาน องค์กรที่กำหนดนโยบาย วันนี้พรรคมีความพร้อม ทั้งผู้สมัครที่เป็นสตรี ที่มีความโดดเด่น

มีส.ส.หญิงหลายสมัย มีรัฐมนตรี นักธุรกิจ นักสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ และมีคณะทำงานที่ทำงานกับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างจริงจังมาเป็นเวลานับสิบปี ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสตรี เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายการต่อต้านการค้ามนุษย์ เครือข่ายคนพิการ แรงงาน และกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

“เชื่อมั่นว่าคนของเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง เข้าใจถึงหัวอก นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และทำงานเคียงคู่ไปกับภาคประชาสังคมที่ทุ่มเทให้กับการแก้ไขปัญหาผู้หญิง”

ปชป.หนุนพลังหญิง พัฒนาชาติ  ชูบทบาทสตรี สู้ศึกเลือกตั้ง

น.ส.รัชดา กล่าวว่า พรรคยังมีความพร้อมในนโยบายสำหรับสนับสนุนบทบาทสตรี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การผลักดันนโยบายนมโรงเรียน 365 วัน ศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพ การยกระดับการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสตรีให้เป็นผู้ประกอบการในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ

รวมถึงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและดูแลครอบครัวที่เปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว การจัดสวัสดิการดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์ ดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ที่เมื่อเกิดมาต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบที่ดีอย่างครบวงจร

ผลักดันศูนย์เด็กเล็กมีคุณภาพในท้องถิ่น ผลักดันเรื่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมหากเลือกปฏิบัติตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ เน้นเรื่องการยกระดับการคุ้มครองแรงงานเด็กและสตรีให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เรื่องพ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ร.บ.ความเสมอภาคเท่าเทียม

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองที่ส่งเสริมให้มีนักการเมืองหญิงมาตั้งแต่วันที่ก่อตั้งพรรค เราจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้หญิงให้ก้าวมาเป็นนักการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และวันนี้เราจะผลักดันให้มีผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ ในรูปแบบนักการเมืองท้องถิ่น การจัดโควตาในคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อตัดสินใจในนโยบายนั้นๆ

รวมถึงการจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้คำนึงถึงความจำเป็น ความต้องการที่แตกต่างของเพศ วัย และสภาพของบุคคลเพื่อความเป็นธรรม

ส่วนระดับภาพรวมของประเทศ ยังขาดการคำนึงถึงเพศ และความต้องการของกลุ่มคนที่แตกต่าง เรื่องการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และสตรี อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม หากการจัดงบประมาณยังไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบทางเพศ นี่คือหลักการส่วนหนึ่งที่เราจะเดินหน้าผลักดัน