svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รู้จัก "พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข" โฆษกประจำประธาน กสทช. ด้านกฎหมาย

27 กันยายน 2566

ทำความรู้จัก "พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข" เลขานุการ คีย์แมนข้างกาย ประธาน กสทช. แจงปมให้ "ไตรรัตน์" รักษาการเลขาธิการ กสทช. ล่าสุดได้รับอีกหนึ่งบทบาทโฆษกประจำประธาน กสทช.ด้านกฏหมาย

ชื่อชั้นของ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการประจำประธาน กสทช. (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์) เริ่มเป็นที่กล่าวถึงมากขึ้น เมื่อ พ.ต.อ.ประเวศน์ ออกมาชี้แจงอย่างละเอียดในฐานะ เลขานุการประจำ ประธาน กสทช. เกี่ยวกับมติบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่มีการโหวต 4:2:1 ให้ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ และ รักษาการเลขาธิการ กสทช. หยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรักษาการเลขาธิการ กสทช. และให้ตั้งกรรมการตรวจสอบทางวินัย

หลังจากมติดังกล่าวเผยแพร่ออกไปทางสื่อมวลชน พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ในฐานะเลขานุการประจำประธาน กสทช. จึงได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน กสทช.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว สรุปใจความได้ว่า นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ และ รักษาการเลขาธิการ กสทช. ยังปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ กสทช.ทุกประการจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข คีย์แมนข้างกาย ประธาน กสทช.

 

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ลาป่วยกะทันหันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมบอร์ด กสทช. ได้ ขณะที่บอร์ด กสทช.  4 ใน  7 คน อ้างว่าเพิ่งรับทราบ แจ้งยกเลิก 10 นาทีก่อนเริ่มประชุมบอร์ด กสทช. ชั้น 11 ห้องสายลม พร้อมทั้งมีภาพบอร์ด กสทช.จำนวน 4 คน ปรากฏอยู่บนหน้าห้องสายลมอีกด้วย

บอร์ด กสทช. 4 ใน 7

จนในที่สุด พ.ต.อ. ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการประจำประธาน กสทช. ได้ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีการเลื่อนประชุม กสทช ครั้งที่ 15/66 วันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า ทางสำนักประธานกรรมการและการประชุมได้รับข้อมูลอาการป่วยของประธาน กสทช. ในวันที่ 4 ก.ค. 2566  เวลา 14.30 น. และได้แจ้งกรรมการ กสทช. และเจ้าหน้าที่ประจำกรรมการ กสทช. ผ่านทางกรุ๊ปไลน์ ในเวลา 15.31 น. โดยในกรุ๊ปไลน์มีสมาชิก จำนวน 29 คน และ อ่านครบทั้งหมดภายในเวลา 16.30 น. จากนั้นได้แจ้งเป็นเอกสารและลงระเบียบสารบัญในวันที่ 5 ก.ค. เวลา 09.10 น. (โดยการแจ้งผ่านทางไลน์นั้น เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 5 พ.ร.บ. ระเบียบวิธีพิจารณางานคดีปกครอง พ.ศ. 2539)

สำหรับอาการป่วยของประธาน กสทช. มีอาการปวดท้องเฉียบพลัน และ ได้เข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นตามลำดับ 

ในส่วนวาระค้างพิจารณา จากการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/66 ประจำวันที่ 26 มิ.ย.2566 นั้น ที่ประชุมใช้เวลากว่า 4 ชม. ในการถกเรื่องที่อยู่นอกเหนือวาระเพื่อพิจารณา ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดเป็นเรื่องค้างพิจารณา มายังวันที่ 5 ก.ค. และทั้งหมดจะดำเนินการภายในวันที่ 19 ก.ค.

 

พลิกประวัติ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข คีย์แมนข้างกายประธาน กสทช.

  • พ.ต.อ. ประเวศน์  เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 34 ก่อนขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีความผิดต่อความมั่นของรัฐ มาตรา 112
  • นอกจากนี้ พ.ต.อ. ประเวศน์ ยังเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีบุกรุกพื้นที่เขาแพง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • เมื่อปี 2562  พ.ต.อ.ประเวศน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.

ล่าสุด วันที่ 27 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้ออกคำสั่งประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ / 2566 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารของประธานกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลสำนักงาน กสทช. ตามนัยมาตรา 56  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2533 ประธาน กสทช. จึงมีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. ดังต่อไปนี้

  •  ให้ พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการประจำประธาน กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำประธาน กสทช. ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และบริหารงานสำนักงาน กสทช. รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธาน กสทช. ออกคำสั่งแตั้งตั้ง 3 โฆษกประจำตัวประธาน