กลุ่มสามารถฯ ปี 66 รับรู้รายได้ กรมสรรพสามิต ไม่ต่ำกว่า 980 ล้าน

22 มี.ค. 2566 | 04:24 น.

กลุ่มสามารถฯ ปี 66 รับรู้รายได้ กรมสรรพสามิต ไม่ต่ำกว่า 980 ล้านบาท ส่วนโครงการติดตั้งวงจรปิดภาคใต้มีสัญญาตลอด 5 ปี

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  รองประธานกรรมการบริหาร  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่  บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่าในปี 2566 บริษัทฯเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ อาทิ โครงการ Direct Coding ของกรมสรรพสามิต ซึ่งมีสัญญาให้บริการนานถึง 7 ปี โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 66 ไม่ต่ำกว่า 980 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภาคใต้ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ประจำตลอดระยะเวลาสัญญา 5 ปี มูลค่ารวม 576  ล้านบาท

 

ล่าสุด บริษัทยังมีความคืบหน้าในการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์สื่อสาร Digital Trunk Radio อีกจำนวน 10,000 เครื่องแก่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ให้บริการแก่กระทรวงมหาดไทย โดยในปีนี้ ตั้งเป้าจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 120,000 ราย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าเครื่องและค่าบริการแอร์ไทม์ นอกจากนี้ บริษัท Cambodia Air Traffic Services หรือ CATS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศที่ประเทศกัมพูชา ได้กลับมามีรายได้ที่พลิกฟื้นอย่างรวดเร็วหลังสถานการณ์โควิด สอดคล้องไปกับการเติบโตอย่างโดดเด่นของธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว คาดว่าในปีนี้ CATS จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 15 เปอร์เซนต์หรือมากกว่านั้น จากการที่จีนเปิดประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินในภูมิภาคอย่างชัดเจนในอนาคต

กลุ่มสามารถ

“ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้านและความเชื่อมั่นในแผนและทีมงานของบริษัท ผมจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในระยะสั้น คือ ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นในปี 66 และในระยะยาว คือ การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต”.