กมธ.ไอซีทีฟันธง"นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ"พ้นประธาน กสทช. เหตุคุณสมบัติต้องห้าม

07 พ.ค. 2567 | 12:19 น.

กมธ.ไอซีที วุฒิสภา ฟันธง “นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ” พ้นเก้าอี้ประธาน กสทช. เหตุเข้าข่ายคุณสมบัติต้องห้าม มีลักษณะเป็น “พนักงานหรือลูกจ้าง”

วันนี้ (7 พ.ค. 67) มีรายงานข่าวจากคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา (กมธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พบว่า นพ.สรณ เป็นแพทย์ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ความสัมพันธ์ของ นพ.สรณ กับโรงพยาบาลรามาธิบดี มีลักษณะเป็น “พนักงานหรือลูกจ้าง” ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

โดยตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กำหนดกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยต้องไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วน ในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใด บรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการคัดเลือก 

และต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น และไม่เป็นกรรมการ หรือ ที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ รวมถึงระบุให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

ทั้งนี้ นายภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ อดีตรองเลขาธิการ กสทช. ได้ร้องต่อวุฒิสภา ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นพ.สรณ เพราะมีชื่อนั่งเป็นกรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นการขัดต่อกฎหมายที่ห้ามกรรมการ กสทช.ดำรงตำแหน่งอื่น 

และ นพ.สรณ ยังประกอบวิชาชีพแพทย์ โดยออกตรวจรักษาคนไข้เป็นประจำที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ กสทช.ด้วย