เช็คมาตรการเยียวยาแจกฟรีอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ตรวจสอบที่นี่

05 ส.ค. 2564 | 02:42 น.

เช็คมาตารการเยียวยยาแจกฟรีอินเทอร์เน็ตช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย หลัง กสทช.สนับสนุนวงเงิน 1,200 ล้านบาท ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขด่วนที่นี่

จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้เพิ่มมาตรการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชนลดวิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะสนับสนุนจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรี ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่ม

สำหรับรายละเอียดมาตการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ ในการเรียนออนไลน์ ดังนี้

 • ช่วงเวลาสนับสนุน 15 ส.ค.-15 ต.ค.64
 • สำหรับ 1. นักเรียนอนุบาล - มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. 2. นักเรียนอาชีวศึกษา และ 3. กศน. ที่มีการเรียนการสอนออนไลน์
 • สมัครผ่านโรงเรียนของตนเอง และโรงเรียนรวบรวมส่งให้ต้นสังกัดเท่านั้น

 

เงื่อนไข

 • เลือกรับสิทธิสนับสนุนเน็ตมือถือ หรือเน็ตบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • นักเรียน 1 คน ได้รับ 1 สิทธิ (กรณีเน็ตบ้าน 1 บ้าน ได้รับเพียง 1 สิทธิ)

 

การสนับสนุนของสำนักงาน กสทช.

 

 • ช่วย Top-up แพ็กเกจเน็ตมือถือให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์
 • สำหรับระบบเติมเงินและรายเดือน ยกเว้นเบอร์ที่มีแพ็กเกจ Unlimited ความเร็ว 4 Mbps
 • ขึ้นไป และชิมเทพ
 • ใช้งาน Unlimited สำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอน Microsoft Teams, Google Meet,
 • Zoom, Cisco Meeting, WebEx และ Line Chat (ความเร็ว 10 Mbps)
 • ปริมาณอินเทอร์เน็ต 2 GB สำหรับใช้งานอื่น ๆ (ความเร็วสูงสุด)
 • หากย้ายค่าย จะหมดสิทธิทันที

หรือ

 • ช่วยจ่ายค่าเน็ตบ้าน โดยหักจากบิลค่าบริการ
 • เดือนละ 79 บาท (ยังไม่รวม VAT) เป็นเวลา 2 เดือน

 

 

เช็คมาตรการเยียวยาแจกฟรีอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ตรวจสอบที่นี่

 ขณะที่นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้เพิ่มมาตรการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชนลดวิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ดังนี้

1️. สนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในกรอบวงเงิน 1,200 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในราคา 79 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน สำหรับภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. จนถึง 15 ต.ค. 2564 โดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ (Mobile Broadband) ให้ใช้งานไม่จำกัดสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียน ได้แก่ Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Cisco Meeting, Webex และ Line Chat รวมทั้งสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมได้อีก 2 GB หรือหากเลือกใช้งานเน็ตบ้านในการเรียน (Fixed Broadband) กสทช. จะสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละ 79 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 2 รอบบิล เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียน

 

2. ประชาชนสามารถโทรฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เมื่อโทรเข้าเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก ได้แก่ เลขหมาย 1330 (สปสช.), 1323 (กรมสุขภาพจิต), 1422 (กรมควบคุมโรค), 1646 (ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.), 1668 (กรมการแพทย์), 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ), 1506 (สำนักงานประกันสังคม) และ 1138 (กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย) ที่เปิดให้ประชาชนใช้ติดต่อในเรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานภาครัฐ

 

3. สนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อรองรับการบริหารจัดการและดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ซึ่งต้องมีการสื่อสารกับผู้ป่วยโดยผ่านระบบ Video Call หรือ Teleconference เป็นหลัก รวมทั้งมีช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉิน โดยให้การสนับสนุน 1.ระบบ WiFi 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ 3.Tablet และ 4.เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการ

 

4. สนับสนุนการส่งข้อความสั้น (SMS) กรณีหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการแจ้งประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน การรักษา และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

“กสทช. พร้อมสนับสนุนการศึกษา การเรียน-การสอน และสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงร่วมดูแล ป้องกัน แจ้งเตือน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อ COVID - 19 ระลอกใหม่ครั้งนี้” นายไตรรัตน์ กล่าว

 

ที่มา: สำนักงาน กสทช.