ส่องประวัติ-ผลงาน อดีต "บิ๊กทหาร-ตำรวจ" ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ชิงดำเก้าอี้ กสทช.

28 มิ.ย. 2564 เวลา 7:50 น. 304

ส่องประวัติ-ผลงาน อดีต “บิ๊กทหาร-ตำรวจ” ชิงเก้าอี้ บอร์ด กสทช. "ด้านคุ้มครองผู้บริโภค-สิทธิเสรีภาพของประชาชน" ใคร-ทำอะไรกันมาบ้างไปดู

เรียกเสียงฮือฮาให้กับสังคมอยู่ไม่น้อยเมื่อเหล่า อดีต“บิ๊กทหาร-ตำรวจ” ตบเท้าสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) หรือ บอร์ด กสทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคคลที่สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ ด้านการส่งเสริมเสรีภาพประชาชน โดย “ฐานเศรษฐกิจ” ได้รวบรวมประวัติ พร้อมเปิดผลงานบางส่วนของผู้ที่เสนอตัวเข้าชิงเก้าอี้ กสทช. ทั้งสองด้านดังกล่าวว่า ในอดีตได้ทำอะไรกันมาบ้าง    

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

1.พล.ท.ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม 

เป็นนักเรียนเตรียมทหารปีที่ 2 พ.ศ.2554 โรงเรียนเตรียมทหาร, จบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกองทัพบก พ.ศ.2529 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ชั้นนายร้อย พ.ศ.2532 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ, ชั้นนายพัน พ.ศ.2535 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และเสนาธิการทหารบก พ.ศ.2549 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการกองจัดการ กรมการสรรพกำลังทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองจัดการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, รองผอ.การกองสารสนเทศ กรมการสรรกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ผอ.กองสารสนเทศ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตรองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2.พล.ต.ท.เกียรติพงศ์ ขาวสำอาง ข้าราชการบำนาญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สมัยเป็น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือกรณีเด็กหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศจนเกิดการตั้งครรภ์โดยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ หลังจากที่มีพลเมืองดีเข้าร้องเรียน รวมถึงการปราบปรามยึดของกลางยาบ้า และยาเสพติดในพื้นที่ เป็นต้น

3.พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 37 ผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการงานตรวจคนเข้าเมืองหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกเกิดเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้นโดยระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า สามารถตรวจสอบเครื่องบินขณะที่บินอยู่บนน่านฟ้าโดยเช็กภายในเครื่องบินได้ว่า บุคคลนั้นเป็นใคร นั่งอยู่ตรงตำแหน่งไหน

ทั้งยังริเริ่มระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) ที่นำมาติดตั้งใช้ภายในท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก และขยายต่อไปยังท่าอากาศยานอื่น ๆ ทั่วประเทศ ริเริ่มระบบตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล หรือ ระบบ “ไบโอเมตริกซ์” (Biometrics) ที่สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลจากใบหน้า ลายนิ้วมือ ใบหู และตรวจสอบพาสปอร์ตปลอมได้ เป็นต้น

4.พล.ต.ท.สุรพล ทวนทอง อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าปราบปรามยาเสพติด จับกุมยึดยาไอซ์ และเฮโรอีนมาแล้วหลายครั้ง

ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชน

1.พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

อดีตคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งมีหน้าที่ กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของประเทศ มุ่งสร้าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.พล.ท.พร ภิเศก อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

อดีตคณะกรรมาธิการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 30 ก.ค.62-3 ต.ค.62

3.พล.อ.รศ.(คลินิก) นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 

ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ ผบ.มว.สร.กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์, นายแพทย์ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร, รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

ราชการพิเศษ อาทิ นายทหารพิเศษ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, กรรมาธิการ อนุกมธ.ด้านการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน, คณะกรรมการสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) 4 สมัย

อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 สมัย และอดีตอนุกรรมการการบริหารการวิจัย สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, หน้าหน้าคลินิกชายวัยทอง รพ.พระมงกุฎเกล้า และช่วยราชการ ภารกิจแผนป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเวลา 2 ปี

4.พ.อ.สุรจิต สุนทรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

จบการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)  และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาเวช ศาสตร์ฉุกเฉินและเวชพิษวิทยา ณ Medical College of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ (กมธ.) รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วน ร่วมของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และอดีตอนุกมธ.พิจารณาศึกษาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติภายใต้ กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และอดีตที่ปรึกษาอนุ กมธ.ด้านการป้องกันและบำบัดรักษา ผู้เสพ/ติดยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร

อดีตกรรมการ, อนุกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการสอบสวน และรองปธ.อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา กรรมการผู้แทนแพทยสภาในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ราชบัณฑิตยสถาน รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช.

5.พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนบัณฑิตจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 35 เพื่อนร่วมรุ่นที่มีชื่อเสียง อาทิ พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

อดีตนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ และเป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตนรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา), อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านความมั่นคง เคยนั่งเป็น กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2558

อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายตำรวจราชสำนักเวร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง