เนรมิต!"วังจันทร์วัลเล่ย์" เขต EECi

05 เม.ย. 2560 | 09:24 น.

Thansettakij เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน การตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี Breaking News อัพเดตข่าวล่าสุดที่นี่

 

 

ประสานความร่วมมือ “ประชารัฐ” พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม ผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และแหล่งรวมกำลังคนระดับภูมิภาคจนถึงระดับประเทศ บนที่ดิน 3,000 ไร่

ผู้สื่อข่ายรายงานว่าวันนี้ (5เม.ย.60)  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้พื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ ของ ปตท. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)”   โดยพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

Sequence 1

โดย  ปตท. ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ 3,000 ไร่ ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ สถาบันวิทยาสิริเมธี ให้เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม โดยผนวกแนวคิดทางด้านนวัตกรรม (Innovation) และระบบนิเวศ (Eco System) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ง ปตท. ได้ก่อสร้างแนวถนนหลัก รวมถึงจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้ ปตท. และ สวทช. จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์วิจัยแห่งนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิตระดับห้องปฏิบัติการไปสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นทางถึงปลายทาง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นการพัฒนาร่วมกับ สวทช. บนพื้นที่ประมาณ 350 ไร่ และการพัฒนาพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่หลัก ได้แก่  1.พื้นที่กลุ่มอาคารงานวิจัยและทดสอบ (Buildable Area & Test Bed)  พัฒนาโดยมี สวทช. เป็นหลักโดย บริษัทในกลุ่ม ปตท. อาทิ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน , 2.พื้นที่ส่วนกลางและการพาณิชย์ (Recreation Area & Commercial Zone)   และ 3.พื้นที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืนและพื้นที่สีเขียว (Sustainable and Usable Green Area)

โดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง Solar farm เพื่อผลิตพลังงานใช้ภายในพื้นที่