เปิด 5 แนวทางลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าปักหมุดเป็นกลางทางคาร์บอน

21 กรกฎาคม 2566

เปิด 5 แนวทางลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าปักหมุดเป็นกลางทางคาร์บอน เดินหน้าชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Carbon Neutrality ตามเป้าหมาย สอดรับกับพันธกิจ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าโดยเปิดโอกาสให้คนไทยมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชีวิตประจำวัน ผ่านทาง Line @ LodPlienLok และส่งหลักฐานการทำกิจกรรมดังกล่าวมาให้โตโยต้า เพื่อสะสมแต้ม พร้อมรับสิทธิลุ้นของรางวัลพิเศษมากมาย 

ทั้งนี้ โตโยต้าจะปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อทุกการลด CO2 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีระยะเวลาร่วมกิจกรรมจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566

สำหรับหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของโตโยต้าคือการ เสริมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว โตโยต้าได้มีความพยายามเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทาง (Multi-Pathway) รวมถึงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนผ่านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลายในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 

เปิด 5 แนวทางลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้ามุ่งเป้าเป็นกลางทางคาร์บอน

โดยหนึ่งในภาคส่วนที่โตโยต้าให้ความสำคัญ คือภาคประชาชน ที่โตโยต้าได้มีการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยการลด CO2 แบบง่ายในชีวิตประจำวันซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

อย่างไรก็ดี ประชาชนสามารถร่วมในกิจกรรมเพื่อลด CO2 ใน 5 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 

  • ลดการใช้พลาสติก ได้แก่ การพกถุงผ้า การสั่งเดลิเวอรี่แบบไม่รับพลาสติก การใช้ภาชนะส่วนตัว และการรีไซเคิลขวดพลาสติก
  • ลดการใช้พลังงาน ผ่านการลดปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน
     
  • เดินทางอย่างยั่งยืน ได้แก่ การใช้น้ำมันพลังงานทางเลือก การใช้รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า การเดินหรือปั่นจักรยาน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และ Car Pool
  • การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการปลูกต้นไม้
  • บริโภคอย่างยั่งยืน ผ่านการรับประทานอาหารให้หมด เพื่อลดการเกิด food waste