กฟผ.-กสิกร- KBTG ผุด "ปันไฟ" แอปแลกเปลี่ยนไฟฟ้ามุ่งสู่ "Net Zero"

31 มี.ค. 2566 | 08:43 น.

กฟผ.-กสิกร- KBTG ผุด "ปันไฟ" แอปแลกเปลี่ยนไฟฟ้ามุ่งสู่ "Net Zero" รองรับการใช้งานทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ มุ่งให้คนไทยเห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานสะอาด คาดเริ่มทดลองใช้งานเฉพาะกลุ่มไตรมาส 3 ปีนี้

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ดำเนินการร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เพื่อสร้างสังคมสีเขียว 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปันไฟ” (Punfai) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนไฟฟ้าแห่งแรกของไทยที่ตอบโจทย์การใช้งานครบทุกมิติ รองรับการใช้งานทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero 

และมุ่งหวังให้คนไทยเห็นประโยชน์จากการใช้พลังงานสะอาด คาดว่าจะเริ่มทดลองใช้งานเฉพาะกลุ่มภายในไตรมาส 3 ปีนี้ ก่อนขยายสู่คนไทยทุกคนในอนาคตต่อไป

สำหรับความร่วมมือครั้งดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแอปพลิเคชัน EGAT Peer to Peer Energy Trading (EGAT P2P) ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้นและเข้าร่วมในโครงการ Solar Plus ของธนาคารกสิกรไทย สู่แอปพลิเคชันใหม่ชื่อ “ปันไฟ” เพื่อให้เป็นแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนไฟฟ้าที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 
 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมี Solutions ใหม่ด้านนวัตกรรมพลังงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในยุคดิจิทัลควบคู่ด้วย ทั้งในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดของผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศ 

กฟผ.-กสิกร- KBTG ผุดปันไฟแอปแลกเปลี่ยนไฟฟ้ามุ่งสู่Net Zero นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบทั้งการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ ธนาคารจึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการสร้างสังคมสีเขียวให้เกิดขึ้นในไทย ภายใต้แนวคิด GO GREEN Together เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Net Zero โดยในปีที่ผ่านมาธนาคารได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงการทำแคมเปญทางการเงินเพื่อสนับสนุนลูกค้าให้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น 

"การพัฒนาแอปพลิเคชัน ปันไฟ ให้กับ กฟผ. เป็นอีกจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยสนับสนุน Green Ecosystem ของไทย"

นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Managing Director บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด เปิดเผยว่า แอปพลิเคชันปันไฟเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันไฟฟ้าที่เหลือใช้และได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมา เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า 
 

อีกทั้งยังช่วยให้การลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) คืนทุนได้เร็วขึ้น และเป็นการนำไฟฟ้าทุกหน่วยไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า ไม่เหลือทิ้ง นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมนโยบายของประเทศในการลด Carbon Footprint โดยมีคุณลักษณะที่โดดเด่น ได้แก่  

  • ผู้ช่วยจัดสรรไฟอัจฉริยะ : มีระบบช่วยประเมินพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และจัดสรรไฟฟ้าที่ผลิตและเหลือจากการใช้งานในบ้านไปใช้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกหน่วยไฟฟ้าได้รับการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  • ส่งไฟให้กัน : เลือกส่งไฟฟ้าให้ใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรัก ครอบครัว หรือในอนาคตสามารถนำไปบริจาคให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
  • สรุปภาพรวมความคุ้มค่า : รู้ได้ทันทีว่าประหยัดไปได้เท่าไหร่ ปันไฟช่วยคำนวณผลตอบแทน และค่าไฟฟ้าที่ประหยัดไปได้ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องคิดเอง

"ปัจจุบันแอปพลิเคชันปันไฟ อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะสามารถทดลองใช้ใน ERC Sandbox กับ โครงการ SolarPlus และ โครงการของ กฟผ. ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้"