svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กนอ.คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รับ BCG

25 มีนาคม 2566

กนอ.คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รับ BCG ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่นกับ กฟผ. โครงการพัฒนาระบบ Smart Energy Digital Platform 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้รับรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการพัฒนาระบบ Smart Energy Digital Platform 

สำหรับผู้ใช้พลังงานในโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 เพื่อให้มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบทุกมิติในการลดการใช้พลังงานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

และยังตอบสนองนโยบาย BCG และ Digital ของประเทศ โดยเป็นรางวัลจากงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)”

สำหรับรางวัลที่ กนอ. ได้รับครั้งดังกล่าวนี้ เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กนอ.จะรักษามาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาประชาชนและนานาชาติ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่นต่อไป

กนอ.คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รับ BCG